🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerb népiskolai törvény
következő 🡲

szerb népiskolai törvény, 1919. jún. 23.: a belgrádi minisztertanács határozata. - A Mo-tól elcsatolt részekre kiterjesztette az 1904. é. ~t (mely csak áll. és magán népisk-kat ismert), megszüntetésre ítélve az összes m. felekezeti isk-t. 1919. IX. 28: Bleyer Jakab (1874-1933) nemz. kisebbségi min. (1919-20) Csernoch János hgprím-nak küldött tájékoztatója szerint az újvidéki kat. főgimn. berendezését Belgrádba hurcolták. Az 1920. é. min-tanácsi rendelet a ~t a középisk-kra is alkalmazta: a magánisk-kat nyilvánossági joguktól megfosztották. Ezzel a m. ppi karnak 1922. I. 13: a kormányhoz, IV. 29: a kir-hoz írt tiltakozása ellenére 1924-ig az elcsatolt Bánátban, Bácskában, D-Baranyában és a Muravidéken megszüntették a m. tannyelvű felekezeti isk-kat. A megszüntetett isk-kban szerbül oktattak tovább. A középisk. ifj-ot 1921. I. 18: rendelettel az egyh-ellenes Jugoslavenski Sokol tagságára kötelezték. 1924: rendeletileg megszüntették a isk. vallásos egyes-eket és a Mária-kongregációkat. 1919: a m. papnevelés megszűntétől a kispapok Diakóvárt, Spalatóban, Szarajevóban, Zágrábban, Strassburgban és Rómában tanultak. 88

Salacz 1975:108.