🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerémi püspökség
következő 🡲

szerémi püspökség, bánmonostori, kövi, szenternyei, sirmiensis: a 6. században elpusztított →sirmiumi püspökség helyén a 13. században újjáalapított püspökség. - IX. Gergely p. 1229. I. 20: bízta meg Csák Ugrin kalocsai érs-et, hogy a Szerémségben a K-i ort-ok és a patarénusok térítésére ppséget szervezzen, székhelyül a kövi ktort (→kői Szent István vértanúról nevezett prépostság) jelölte ki. 1248: a ktort a kunok és a tatárok elpusztították, a ~ székhelyét Szávaszentdemeterre helyezték át. A szegyh. patrónusa Szt Ireneus sirmiumi vt. pp. volt. Vsz. a gyakori háborúk miatt székhelyeként említették a Duna menti Bánmonostora várost és várat, és a Száva menti Szent Iréne (Szent Ernye) várost. Kápt-ja mindkét városban létezett. - 1526: a török pusztította el, azután c. ppség. 1773: egyesítették a boszniai ppséggel, 1963-: a c. a diakóvár-~ (Djakovo-Srijem) névben él tovább. - Pp-ei: 1198: Olimnie (?), 1227: János, 1231: Ince, 1247: Olivér, 1262: János, 1279: Póka (Pál), 1292: György, 1299: Miklós, 1307: Kórogyi László, 1312: Kői György, 1334: Gergely OFM, 1336: Beke Péter, 1349: Benedek fia Tamás OESA, 1360: Vaskúti Demeter, 1366: István, 1374: János, 1393: Nagyrozsály Kun Gergely, 1397: László, 1406: Tamás, 1410: Pál, 1416: Péter, 1419: Ferenc, 1420: Zalánkeméni Mikola Jakab, 1460: Orbán, 1473: Báthory Miklós, 1475-77: Pálóczi Zsigmond, 1479: Boldizsár, 1482: Vitéz János, 1490: Nagylucsei István, 1499: Csáky Miklós, 1501: Bethlenfalvi Thurzó Zsigmond, 1502: Bajoni István, 1505: Guthi Országh János, 1520: Macedóniai László, 1526: Brodarics István. - Címzetes püspökei: 1581: Paulinus Péter, 1582: Hetési Pethe Márton, 1589: Ternavai István OSPPE, 1593: Zelniczey Miklós, 1596: Náprági Demeter, 1601: Bratulics Simon OSPPE, 1604: Erdődy István, 1607: Majthényi László, 1624: Nagyfalvy Gergely, 1635: Jakusics György, 1637: Böjthe Miklós, 1641: Kopcsányi Mihály, 1643: Kisdy Benedek, 1647: Mariani Péter, 1650: Ferenczi András, 1654: Jurjevics Péter, 1662: Tauris Pál OFM, 1668: Szászy János, 1674: Luzsinszky János, 1676: János, 1678: Jany Ferenc, 1701: Favini József OFMConv, 1710: Laki Bakics Péter, 1716: Vernics Ferenc, 1729: Patachich Gábor, 1733: Szörényi László, 1749: Givovich Miklós, 1762: Paksy János. 88

Eubel I:453; II:262; III:320; IV:317. - Pallas XV:636. - Érdújhelyi 1899:51. - Vanyó 1933:221. - OS 1974:139. - AP 1990:182.