🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szepesi apátság
következő 🡲

szepesi apátság, Scepus, Savnik, Szepes vm.: A 14. sz. végéig csak ~nak nevezték azt a ciszt. monostort, amelyet Apod fia Dénes tárnokmester és Kálmán hg. alapított. 1223: a szerz-ek a Wachockból (Lengyo.) jöttek. IV. Béla kir. 1260: megerősítette az apátságot birtokaiban, amelyek egy tömbben a Hernád forrásvidékét ölelték föl a Poprád folyó és az Alacsony-Tátra között. Ezen a ter-en szláv és ném. falvakat telepítettek. 1357: az apát és 12 szerz. lakta. 1398: a monostor és falvainak 15 tp-a búcsúkiváltságot kapott a spalatói érs. és 16 pp. engedélyével, köztük volt László tinnini pp., a ~ kommendátora. 1433-62: a monostor sokat szenvedett a huszita harcok idején. 1532: Serédi Gáspár huszárai Laski Jeromossal szemben, aki az apátságot bitorolta, kifosztották a monostort, 260 ökröt és 100 lovat elhajtottak. Az elnéptelenedett ~ világiak kezére került. Köveiből 1619 e. Thököly István várkastélyt épített. Alapfalainak föltárására nem történt kísérlet. Okl-ei elenyésztek. Birtokait később az egri jezsuiták, 1776: a szepesi ppség kapta meg. - Apátjai: 1256: Albertus, 1286: Johannes, 1312: S(eraphinus?), 1314: Joannes, 1326: Gulielmus, 1330: Joannes, 1346: Gulielmus, 1368: Joannes, 1413-19: Laurentius, 1420-21: Sigismundus, 1432-45: Ladislaus, 1511: Csulai János, 1518-42: Roszen Mihály. - Címét viselték: 1718: →Csáky Miklós gr., 1722: Tankovics Mihály pozsonyi, 1743: Bánovics Nándor esztergomi, 1760: Desőffy János szepesi knk., 1794: Waisz Ignác, 1806: D'Este Viktor, 1838: Becker János, 1850: Svesztetzky Imre, 1857: Klassanovich Marián kalocsai knk., 1870: →Liebhart János, 1872: Füzesséry Sándor sárosnagypataki, 1880: Rehát István illavai, 1891: Undy Antal temesvár-gyárvárosi, 1902: Keserics Ferenc mohácsi plnos. H.F.L.

LBE:375. - Péterffy II:275. - Deáky Honor: A savniki apátság tört. Pécs, 1937. - Schem. Cist. 1942:174. - Hervay 1984:172.