🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentté_boldoggá avatás szertartása
következő 🡲

szentté/boldoggá avatás szertartása: liturgia, melyben a pápa vagy megbízottja ünnepélyesen kihirdeti egy vagy több személynek a boldogok, ill. szentek jegyzékébe való fölvételét, tiszteletének engedélyezését és ünnepének dátumát. - XVI. Benedek p. rendelkezése szerint: „1. A szentté avatást, mely szertartás egy Boldog tiszteletét az egész Egyházban bevezeti, változatlanul a Pápa végzi; a b-gá avatást azonban, mely mindig pápai cselekmény, a Szentatya képviselője fogja végezni, aki rendes körülmények között a Szentek Ügyeinek Kongregációjának a prefektusa lesz. - 2. A szentté avatást abban az egyházmegyében végzik, amely kezdeményezte a b-gá avatási eljárást, vagy egy alkalmasnak tartott más helyen. - 3. A püspökök és az ügy felpereseinek kérésére, figyelembe véve az Államtitkárság véleményét is, a b-gá avatás szertartása Rómában is történhet. - 4. A b-gá avatás szentmisében történik, kivéve, ha különleges lit. meggondolások azt javallják, hogy igeliturgia v. az imaórák lit-ja közben történjék.” **

Szentek Ügyeinek Kongregációja 2005. IX. 29.