🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentgyörgyi végezred
következő 🡲

szentgyörgyi végezred (lat. Sancto-Georgense Regimen Confiniarium), 1750.-1872. ápr. 3.: a szlavóniai határőrvidék közigazgatási területe. - É-on a Dráva (→Somogy vármegye), K-en →Verőce vármegye, D-en →Pozsega vármegye, Ny-on →Körös vármegye és →Zágráb vármegye határolta. 1828: Szentgyörgy [szlávul Gyurgyevac] városát (369 ház 3561 r.k., 5 g.k., össz. 3566 lakossal) és 186 faluját 74.171 fő lakta. R.k. hívei a →zágrábi püspökséghez, g.k. hívei a →kőrösi görögkatolikus püspökséghez tartoztak. Ferenc József (ur. 1848-1916) legfelsőbb elhatározással 1872. III. 9: polg. kormányzat alá helyezte, s az 5. sz. varasd-kőrösi végezred területével együtt (mint 6. sz. varasd-kőrösi végezredet) →Belovár-Körös vármegye belovári alispánságának részévé tette. IV. 3: a horvát-szlavón-dalmát kormányzat alá helyezte. 88

Magda 1819:540. - Nagy 1829. II:185. - Helységnévtár 1873:1534. - Edelényi-Szabó 1928:706. (45. térkép)