🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentgotthárdi csata
következő 🡲

szentgotthárdi csata, 1664. aug. 1: az 1663-64-es török-Habsburg háborút lezáró csata. - Kb. 100.000 fős tör. sereggel szemben a cs-i sereg s a Rajnai Szöv. kb. 30.000 katonája állt. A Rába folyó jobbpartján É-felé vonult tör. sereg egyik része Szentgotthárdnál - egyetlen ponton - VIII. 1: átkelt a balpartra. Azt a Nagyfalva (Vas vm.) melletti síkon Rajmond Montecuccoli hg. (1609-80) cs. tábornagy 7 órás csatában szétverte, mivel a tör. nagyvezír, Köprülü Ahmed nem ment segítségre. A tör. elveszítette lőszerei nagy részét és foglyokkal együtt kb.16.000 harcost, a ker. had kb. 2000 elesett katonájával szemben. - Montecuccoli azonban veszteségeire és a tör. számbeli fölényére hivatkozva a szétvert csapatok üldözése helyett VIII. 5: Vasvárig vonult vissza, hol Renninger cs. követ, a hadjárat előtt ajánlott föltételekkel, VIII. 10: megkötötte a →vasvári békét, melyet I. (Habsburg) Lipót (ur. 1657-1705) IX. 27: megerősített. Ezen 'gyalázatos béke' volt egyik oka a →Wesselényi-összeesküvésnek. 88

Horváth M. V:526. - Nottenbohm, Wilhelm: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard. Berlin 1887. - Vakarcs Kálmán: A Szentgotthárd-muraszombati járás ismertetése. Szombathely, 1941.