🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szemináriumi nyomda
következő 🡲

szemináriumi nyomda, Nagyvárad, 1745-1804: a váradi egyházmegye nyomdája. - Gr. Csáky Miklós pp. (1737-47) a papnöveldéhez nyomdát is csatolt. 1740 táján a Váradra hívott Schmidt János Miklós nyomdász meghalt, az özvegytől a nyomdát a papnövelde alaptőkéjéből a pp. megvette. Nyomtatványain azután m-ul v. más nyelven a „Csáky-seminarium betűivel” (Typis Seminarii Csakyani - v. Typis Seminarii Beatae Mariae Virginis) jelzés olvasható. - Névváltozatai: Boldog Asszony Látogatása Szemináriumának betűivel; Typis Seminarii Csákiáni B. M. V. Elisabethae Visitantis; Typ. Sem. Beatae Mariae Virginis; Typ. Episcop. - Kiadott művek száma 1745: 2, 1746: 2, 1747: 2, 1748: 1, 1749: 5, 1750: 3, 1751: 5, 1752: 6, 1753: 2, 1754: 1, 1755: 1, 1762: 1, 1763: 5, 1764: 2, 1765: 4, 1766: 4, 1768: 2, 1769: 11, 1771: 1, 1772: 1, 1773: 3, 1774: 1, 1775: 3, 1776: 6, 1777: 5, 1778: 4, 1779: 11, 1780: 15, 1781: 9, 1782: 10, 1783: 6, 1784: 12, 1785: 3, 1786: 12, 1787: 3, 1788: 1, 1789: 1, 1790: 3, 1791: 2, 1792: 2, 1793: 3, 1797: 1, 1798: 2, 1799: 5, 1800: 3. - Nomdavezetői: 1745: Kállai Gergely; 1746-55: Becskereki Mihály (Kolozsvárról érkezett); 1762-66: Wolff József †1774 (a kassai jezsuitáktól érkezett, a betűkészletet Bécsből hozatva megújította; Nagybányára távozott); 1768-69: Heller János Konrád Henrik †1769 (a kassai jezsuitáknál tanult); 1771-86: Bálint Ignác János (Egerből érkezett, a kassai jezsuitáknál tanult, a nyomdai levonatok javításait is maga végezte. Megrendelés híján Pestre távozott); bérlők 1786-97: Eitzenberger Ferenc (a nagykárolyi nyomda vez-jeként évi 80 Ft-ért bérelte); 1798: Rábai István; 1800: Guttmann János Pál. 1804: Gottlieb Antal 1000 Ft-ért megvásárolta. 88

Bunyitay III. - Mo. bibliogr. 1712-1860. VI:322. - M. Kvszle 1901:354. (Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat tört. III. A papnev. nyomdája); 1992:275. (Szelestei N. László: Adatok a nagyváradi ~ tört-éhez 1740-1804)