🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szegedi egyezség
következő 🡲

szegedi egyezség, 1458. jan. 12.: A Garai-párt V. László kir. hirtelen halála (1457) után, belátva, hogy trónigényük megvalósíthatatlan, kiegyezett a Hunyadi-párttal. A Garaiak kötelezték magukat, hogy Hunyadi Mátyást trónra segítik, Szilágyi Erzsébet és Mihály megígérték, hogy nem bosszulják meg László kivégzését, Mátyás feleségül veszi Garai Annát, amíg ezt nem teszi, sem a trónt, sem a Hunyadi-birtokot nem kapja meg. Garai nádor beengedi Budára és Pestre a Hunyadi-párt híveit. A ~ elszigetelte az Újlaki-pártot, s az nem szólhatott bele a királyválasztásba. 88

Hóman-Szekfű II:468.