🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szebenikói püspökség
következő 🡲

szebenikói püspökség, sibinicensis, Sebenicum, Sibenik: dalmáciai püspökség Zára és Spalató között az Adria partján. - Mária szicíliai kirné kérésére VIII. Bonifác p. 1298. V. 1: alapította, Spalató suffr-a. Első pp-e Márton, a Szt Ferenc-ktor főnöke. 1380. VI. 29: Szt Jakab ap. tp-a leégett. 1431-1536: épült a gótikus szegyh., 1555. IV. 28: sztelték föl. 1688: ~hez csatolták a →tinnini püspökséget, mely a török hódítás miatt megszűnt, elnéptelenedett, majd a r.k. horvátok helyére g.kel. szerbek települtek. - Mpp-ei: 1253: István, 1274: Osiloi Pál, 1287: Faletrói Leonard, 1298: Márton OFM, 1320: Fafogna Crisogonos, 1340: Tolonus, 1344: Márton 0SB, Ravennai Bonifác, 1357: Cernota Máté, 1388: Dompnius, 1389: Barbadicus Antal, 1395: Ponte Antal, 1402: Pulsich Bogdán, 1337: Sisgoreus György OP, 1454: Vignatus Orbán, 1468: Tollentis Lukács. - A ~i széket ill. c-et ezután velencei érdekek szerint velencei v. dalmáciai papokkal töltették be. 1491. IV. 11: Franciscus Quirinus, utóbb durazzói pp.; 1495. VIII. 5: Bartholomaeus Boninus; 1512-†1528. VII. 22: Johannes Stafileus; 1528-†1557: Johannes Lucius Stafileus; 1557. VIII. 9-1573: Hieronymus Saorgnianus; 1574. I. 23-†1589: Lucas Spingaroli OP; 1589. II. 2-1598. V. 25: Vincentius Bassus, 1599. VIII. 18--†1627: Vincentius Arrigoni OP, 1627. VII. 5-1628. V. 29: Joannes Paulus Savio; 1628. VI. 5-1634. VI. 16: Joannes Thomas Malloni; 1635. IX. 17-1653: Aloysius Marcellus; 1654. III. 23-†1676. IV: Natalis Carideus; 1676. X. 19-†1722: Joannes Dominicus Caligari. - I. Lipót a m. kir. főkegyúri jogával élve a m. korona részének tekintett Szebenikó ppséget, ennek c-ét 1697: Nádasdy Miklós János gr-nak adta, amit Mo. fölosztásáig m. alattvalók viseltek, függetlenül attól, hogy a szebenikói székre a p. mpp-öket nevezett ki (→biceps püspökség). Címét viselte: 1697. II. 13-1699: Nádasdy Miklós gr., 1700. III. 13-1702: Augusztich Tamás (†), 1702. IV. 7-1706/07: Znika János (†), 1707. III. 10: Ráttkay Ádám Benedek gr. (zenggi mpp. lett), 1709. VIII. 16-1710: Fürstenbusch Ferenc Gottfried (†), 1711. I. 2-1718: Lovigna Ignác, 1719. VIII. 3-1740. XII. 7: Esterházy Imre gr. (nyitrai pp. lett), 1743. VI. 9-1769: Lauchas Ferenc, 1888: Berlicze Ferenc, 1900: Várady Lipót Árpád, 1911: Jászay Géza, 1914. VII. 14: Debreczeni János. - 2006: Šibenik Horváto-ban. 88

LBE:503. - Gams 1873:419. - Fraknói 1895:548. - Margalits 1900:756. - Schem. S-K-S. 1902:7-8. - Galla 1940:259. - AP 1990:561.