🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmári székesegyház
következő 🡲

szatmári székesegyház: a →szatmári püspökség főtemploma. - Alapja az 1786-89: épült alacsony, egytornyú régi plébtp., melyet 1804: Fischer István pp. szegyh. rangra emelt. A régi tp. megnagyobbításának terveit vsz. →Hild József készítette. Lebontották a tp. homlokzatát és É-i oldaláról a tornyot. Kupoláját, a mellékhajókat, a portálét és a 2 tornyot az 1830-as években építették. A megnagyobbított főhajó hossza 37,2 m, szélessége 12,1 m, magassága 11,8 m. A 16,8 x 9,2 m-es szentély félkörű apszisban végződik, a főhajó mindkét oldalán 5,2 x 12,1 m-es mellékhajó. A boltozat téglából épült, 10,5 m magas, a kupola magassága 14,5 m. A tp. elé a mai kórust is magába foglaló 15,8 m magas homlokzatot építettek, ennek két oldalán 40-40 m magas, vaserkéllyel övezett, kupolás rotundával díszített torony. Magasságuk az erkélyig 28 m. A sekrestye építését Klobusitzky Péter ppsége (1807-21) idején fejezték be. Mindkét sekrestye fölé oratóriumot építettek. Ekkor fejezték be a szentély egy része és a kápt. sekrestye alá épített kriptát. - A ~ végleges alakját 1837: nyerte el. Hám János pp. (1827-57) építtette a tp. homlokzata elé az oszlopcsarnokot, a tp. homlokzatára állíttatta a Megváltó, jobbról Szt Péter, balról Szt Pál ap-ok, a tornyok alján levő fülkékbe Szt István és Szt László kir-ok szobrát. - A ~ főoltárát Tornán Félix készítette Laibachban carrarai márványból, Mennybemenetel-oltárképe Pesky Gábor olajfestménye (1837). Oltárköve Szt Jusztin és Szt Modeszt vt-k ereklyéit őrzi. A főhajóban jobboldalt Szt István-, baloldalt Szt János-oltár. Mindkettő, akárcsak a többi oltár is, szürke márványutánzat. A mellékhajókban Kereszt- és Fájdalmas Szűz Mária-, a főhajó két utolsó oszloptömbje között Nep. Szt János- és Szt Alajos-oltár. A 12 éves Jézus a templomban kupolafestményt az 1830-as években →Reidler János készítette. A tp D-i oldalán levő torony alatt építtette Schlauch Lőrinc pp. (1873-87) a Lourdes-i Szűz Mária oltárát. Az É-i oldalon, a kórus alatt 1960: alakították ki a Szt Antal-kpnát. - Szinte az egész karzatot betölti az 1925: készült, hármas tagolású orgona. - A szentély alatt kripta őrzi Hám János és a vt. Scheffler János pp. koporsóját. - A ~ régi sekrestyéjének 6 kis szobájában található a ppi képtár, melynek anyaggyűjtését Meszlényi Gyula pp. (1887-1905) kezdeményezte. Jelesebb képei: Madonna (Martinus Sztankovics, 18. sz.), Madonna (ismeretlen, 18. sz.), Schlauch Lőrinc pp. arcképe (Kovács Mihály, 19. sz.), Fischer István pp. arcképe (Geyling, 19. sz.), Rudnay Sándor arcképe (Ferdinand Tomola) - A szegyh. előtt áll Hám János pp. mellszobra (Lakatos Pál, 1999. V. 13: avatták föl). B.L.B.

Bura László: A szatmári szegyh. Ilk Antal-József fotóival. Szatmárnémeti, 1997. - Muhi Csilla: A ~ tört. és képzőműv. értékei. Uo., 2000.