🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmári 12 pont
következő 🡲

szatmári 12 pont, 1841. febr. 24.: Szatmár vármegye utasítástervezete országgyűlési követeinek. - Vas vm. a vm-éktől körlevelében kérte az elkövetkezendő ogy-re követi utasításaik kidolgozását. Szatmár vm. közgyűlése a választmány számára 12 pont megtárgyalását írta elő: 1. ősiség eltörlése, 2. hiteltörvény kiegészítése, telek- és adóssági kv., földhitelint. fölállítása, 3. az úrbériség kényszermegváltása a megváltott birtokok által fedezett kötvényekkel [ezzel a feudális viszonyt megszüntetnék], 4. céhek és monopóliumok eltörlése, útvámok ált-an kötelezővé tétele [az útvám drágította ugyan az áruforgalmat, a belső piacot erősítette, s megtörte a nemesi adómentesség kiváltságát], 5. bírhatási és hivatalviselési jog megadása mindenki számára [polgári jogegyenlőség], 6. Hunyadi Mátyás 1486:64. tc-ének fölelevenítése a főurak, főpapok és nemesek adózásáról [közteherviselés], 7. a népnevelés fejlesztése a [Borsod vmi körlevelének megfelelően] a szekularizálandó egyh-i javakból létesített népiskolák által, 8. sajtószabadság, 9. a városok mentesítése a kamarai befolyás és irányítás alól és belszerkezetük rendezése elsősorban a városi választójog minden polg-ra való kiterjesztésével, 10. a polg-i és büntetőtörv. új szerkezete [a törv. előtti egyenlőség és az esküdtbíráskodás bevezetése], 11. a közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztása vmi szinten is, 12. népképviselet bevezetése [Werbőczyre hivatkozva). - A ~ tényleges követutasítássá kidolgozott formáját az év végén a kormány emberei által szervezett bocskoros nemesek megbuktatták ugyan, de országosan a további reformtörekvés kiindulása lett.  88

Mo. tört. 1790-1848. II:858.