🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szamosújvári görögkatolikus püspökség
következő 🡲

szamosújvári görögkatolikus püspökség, 1853-1948, 1990-: püspökség Magyarországon, 1919-40: és 1945 után Romániában. - I. Ferenc József 1850. XII. 12: alapította. IX. Pius p. Ad Apotolicam Sedem kezdetű bullája 1853. XI. 26: elismerte és a Fogaras-Gyulafehérvári metropolia alá rendelte. A ~be 94 munkácsi és 390 fogarasi egyhm-s parókia került. A kir. 1853: 6 tagú kápt-t alapított. A ~ első pp-e Alexi János nagyváradi knk., aki 1856. IX. 7: foglalta el székét. A →szamosújvári görögkatolikus szeminárium és teológia 1858: nyílt meg. A ~ pp-ei számos népisk-t létesítettek. Vancsa János pp. 1866(?): nyomdát alapított. 1882. XI. 4: egyhm. zsinatot tartottak. - A ~ 1886: Beszterce-Naszód, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Szolnok-Doboka és Ugocsa vm-kre terjedt ki. Esperességei: Alparét, Avas, Beszterce, Betlen, Bréb, Budák, Buza, Csicsókeresztúr, Csokmány, Érmellék, Felsőbánya, Gyula, Illyésfalva, Ipp, Iza, Jád, Kápolnokmonostor, Kaszó, Kraszna, Lápos, Lózsád, Magyarvalkó, Mara, Nagybánya, Nagynyíres, Nagysomkút, Nagyszeg, Nógrád, Naszód, Perecsen, Retteg, Sámsond, Szamosújvár, Szarvad, Szatmár, Szék, Szentmargita, Sziget, Szinyérváralja, Surdok, Turóc, Vád, Várca, Visó. 1912: a ~ 4 parókiáját a →hajdúdorogi görögkatolikus püspökséghez csatolták, de ezek az I. vh. után visszakerültek a ~hez. 1914: a ~hez 490 par. és 550.110 lélek tartozott. - A →rumén konkordátummal székhelye 1930: Kolozsvárra került át, neve VI. 5: Kolozsvár-Szamosújvár. Angelo Maria Dolci bukaresti nuncius VII. 16: kelt végrehajtó dekrétuma VIII. 15: lépett érvénybe, területmódosítással. 1948. X: az →unió visszafordításakor a gör. kat-okat „visszafogadták” az ort. egyh-ba, a ~et XII. 1: a 358. sz. dekrétummal megszüntették, vagyonát az ort. egyh. vette át. - 1989. XII. 31: a Nemzetmentő Front Tanácsa 9. sz. törvényhatározata érvénytelenítette az előző döntést, és elismerte a g.k. egyh-at püspökségeivel együtt. - A ~ főpásztorai: 1854: Alexi János mpp., 1863: Pop Macedon kápt. helynök, 1865: Vancsa János mpp., 1868: Pop Macedon kápt. helynök, 1872: Pavel Mihály mpp., 1879: Szabó János mpp., 1911-15: Hosszú Vazul mpp., 1917: Hosszú Gyula mpp. - Hiv. lapja 1919-48(?): Curierul Crestiu. Szerk. Malai Titus. - 2006: 60.000 h, 174 pb, 141 ep, 20 szp, 1 ád, 29 sz, 112 szn, 4 ni, 6 ki-e volt. **

Dvorzsák 1896:114. - Szongott Kristóf: Szamosújvár sz. kir. város monográfiája. 1-3. köt. Szamosújvár, 1901. - Kiss-Sziklay 1902:1038. - Schem. Szam. 1914. - Siculus 1980:274. - AP 1996:174; 2006:183. - Jakubinyi 2004:47.