🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szőnyi trakta
következő 🡲

szőnyi trakta, 1627. szept. 13.: II. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1619-37) és IV. Murád (ur. 1623-40) megbízottai 25 évre megújították a töröktől támogatott Bethlen Gábor erdélyi fejed. (ur. 1613-29) által megzavart békét, ami a kölcsönös támadások miatt nem volt tartós. Ezért III. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1637-57) és I. Ibrahim (ur. 1640-48) biztosai 1642. II. 19: Szőnyben (Komárom vm.) ismét megújították és 20 é. meghosszabbították. Ennek előkészítéseként állították össze a hazánkat 1627-41: ért tör. kártételeket, melyek: Abaúj vm. 48 falu hódoltatása, 349 rab elvitele, 291 emberölés, 6000 marha elhajtása. - Bars vm. 26 falu hódoltatása, 212 rab elvitele, 24 emberölés, 40 marha elhajtása, 3484 Ft adófizetés, 5725 Ft rabváltság, 2200 Ft kártétel. - Borsod vm. 10 falu hódoltatása, 298 rab, 951 marha elvitele, 117 emberölés, 665 Ft adó, 1000 Ft rabváltság, sok kártétel. - Gömör vm. 47 falu hódoltatása, 302 rab elvitele, 25 emberölés, 359 marha elhajtása, 5866 Ft adó, 9359 Ft rabváltság, 6322 Ft kártétel. - Győr vm. 317 rab elvitele, 103 emberölés, 4232 marha és 2150 juh elhajtása, 747 Ft rabváltság, 21.618 Ft kártétel. - Hont vm. 51 falu hódoltatása, 391 rab elvitele, 62 emberölés, 145 marha elhajtása, 86.150 Ft adófizetés, 10.763 Ft rabváltság, 18.935 Ft kártétel. - Komárom vm. 2 falu hódoltatása, 36 rab elvitele, 71 emberölés, 196 marha elhajtása, 180 Ft adófizetés, 7582 Ft 52 dénár rabváltás, 2582 Ft 50 dénár kártétel, 2 falu fölégetése, Tardoskedd nagyobbik fele, Kishinden 7 ház, Babindalon 9 ház, Óberencen 7 ház (fölgyújtása?). - Nógrád vm. 54 falu hódoltatása, 341 rab elvitele, 49 emberölés, 5535 Ft adófizetés, 1100 Ft rabváltság, 21.100 Ft kártétel, 4 falu fölégetése. - Nyitra vm. 14 falu hódoltatása, 428 rab elvitele, 45 emberölés, 2082 marha elhajtása, 2802 Ft adófizetés, 10.631 Ft rabváltság, 71.300 Ft kártétel. - Torna vm. 5 falu hódoltatása, 20 rab elhurcolása, 11 emberölés, 46 Ft 25 dénár adó, 32 Ft 73 dénár kártétel. - Zemplén vm. 26 emberölés, 2000 marha elhajtása, 900 Ft rabváltság, 16 Ft 38 dénár kártétel. - Zólyom vm. 31 falu hódoltatása, 70 rab elvitele, 18 emberölés, 1512 Ft adófizetés, 38 marha elrablása, 1940 Ft rabváltság, 52,79 Ft kártétel. - Egerszeg 62 rab elvitele, 29 emberölés, 69 marha elhajtása. - Egervár 34 rab elvitele, 1 emberölés, 14 marha elhajtása. - Felső Csernetség (Vas vm.) 50 falu hódoltatása, 726 rab elvitele, 69 emberölés, 2939 Ft 25 dénár adófizetés, 1360 Ft rabváltság. - Gencsi 41 rab elvitele, 27 emberölés, 56 marha elhajtása, 1880 Ft rabváltság. - Kanyavár 39 rab elvitele, 7 emberölés, 32 marha elhajtása. - Kis Csernetség (Csernefölde, Zala vm.) 13 falu hódoltatása, 151 rab elvitele, 23 emberölés. - Kis Komár 141 rab elvitele, 20 emberölés, 12 ki levágatott, ki elvitetett, 1557 marha elhajtása, 8000 Ft rabváltság (20 legény sarca) - Murköz (Muraköz?) 351 rab elvitele, 110 emberölés, 221 ki levágatott, ki elvitetett, 6 égetés, 1477 marha elhajtása. - Pölöske 31 rab elvitele, 8 emberölés, 14 marha elhajtása. - Szécsisziget 38 rab elvitele, 7 emberölés, 32 ki levágatott, ki elvitetett. - Szentgrót 13 rab elvitele, 1 emberölés, 16 marha elhajtása. - Összesen 1627-től: 326 hódoltatott falu, 4502 rab elvitele, 1194 emberölés, 13.664 marha és 2150 juh elhajtása, 35.136 Ft egy esztendőbeli adó (túl)fizetés, 238.975 Ft rabváltság, ezenkívül megszámlálhatatlan állat és termény (kötelező) ajándékként. 88

Salamon 1885:492. - MTK II:466.