🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székesfehérvári szeminárium és teológia
következő 🡲

székesfehérvári szeminárium és teológia, 1802-1952: a székesfehévári püspökség papneveldéje. - 1777-: a székesfehérvári ppség papnövendékeinek nevelésére a pp. évente 3000 Ft-ot fizetett a →Vallásalapnak, mely ezért akár 20 kispapot is neveltetett a budai generális szem-ban. Nagy Ignác pp. (1877-89) 1778: elkészíttette a fölállítandó szem. tervezetét és szabályzatát, költségvetését, Mária Terézia (ur. 1740-80) az 1780: üresedésben lévő nagyváradi ppség jövedelméből 10.000 Ft-ot kiutalt a létrehozandó szem. javára. A kispapokat a budai, majd a pozsonyi generális szem-okban oktatták. 1790: Veszprém, Pécs, Pozsony, 1796-1802: Szombathely és Vác szem-aiban is nevelték a kispapokat. Milassin Miklós (1790-1811) az eltörölt pálosok rházának eredménytelen megszerzési kísérlete után 1801. IX. 1: megszerezte az 1798: föloszlatásukat kérő kárm-k rházát és tp-át, a helyreállított épületben 1802. XI. 7: megnyitotta a szem-ot. 1809. VIII. 11: a fr. betörés miatt katonai kórháznak foglalták le, néhány nap múlva a tp-ban is sebesülteket helyeztek el, a kispapok a felsővárosi pléb-ra szorultak, csak 1810. IV. 16: költözhettek vissza. 1848 őszétől 1853-ig katonák átmenő szálláshelye, majd kórház az épület, de a papnev-t nem szüneteltették. 1918: Prohászka Ottokár pp. (1905-27) működését beszüntette, s az egyhm. 7 kispapját a pesti Szt Imre Koll-ba küldte, hogy a tudegy. hittud. karán hallgassák az előadásokat. 1919-től a kispapok Esztergomban, a bpi KPI-ben, a bécsi Pázmáneumban s az innsbrucki Canisianumban nevelkedtek. A szem. épületében kórházat, 1924: a Ferenc József Nőnev. Int. el. isk-ját helyezték el, 1926: a szem. újbóli megnyitása után 1926/27: a 2. emeletet az el. isk használta. Itt nyílt meg 1938: a →Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum. 1944. X. 13: a szövetségesek terrorbombázásai miatt Shvoy Lajos pp. a ~t beszüntette, épületében kibombázottakat helyeztetett el. 1945. V. 15: kezdődött ismét az okt. 1951. XI: a ~ a ppségre költözött, épületét tiszti szállásoknak vették igénybe. 1952 nyarán a szem-ok összevonásakor a ~t megszüntették, az egyhm. kispapjait Szegeden, Esztergomban és Bpen (időközben Győrött is) képezték. Épülete 1953. V: egyh. használatba került, itt nyitották meg VI: az Országos Papi Otthont. Azóta Székesfehérváron nincs szem., a kispapok képzése másutt, 2005: elsősorban Esztergomban és Bpen történik. - A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/30, 1870/71: 4/19, 1875/76: 4/11, 1880/81: 4/14 (2 o-ban), 1909/10: 5/21, 1933/34: 5/40, 1938/39: 5/44. - Lapja 1861-65: Bimbó. T.E.-M.G.

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896. I:269. - Kiss-Sziklay I:404. - M. stat. évkv. 1910:385; 1934:308; 1939:189. - SZJN 1977:148. (Páshty Antal: Papnevelés egyházmegyénkben) - Viczián 1995:7. (83.) - M. egyetemi és főisk. levtárak fond- és állagjegyzékei I. Szerk. Heilauf Zsuzsanna-Kiss József Mihály-Szögi László. Bp., 1997:187. (Mózessy Gergely: A Székesfehérvári Hittud. Főisk. Levtára)