🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székesfehérvári jezsuita gyógyszertár
következő 🡲

székesfehérvári jezsuita gyógyszertár: Az 1688: alapított polgári patikát Johann Mehler örököseitől 1745: vásárolta meg a jezsuita misszió 1200 Ft-ért, majd beköltöztette a rházba, ahol 1746: nyílt meg. Szép berendezése és teljes fölszerelése 1757: lett kész. A r. föloszlatása után 1774. XI. 15: elárverezték. Értékét 4940 Ft-ra becsülték, az árverésen 8160 Ft-ért Walter Ferenc vette meg. Kiköltöztette a rházból, mai végleges helyén kis eltéréssel az eredeti elhelyezése szerint lett felállítva. 1950-ig össz. 7 tulajdonosa volt, majd államosítva működött 1971-ig. Helyreállítása után 1975: mint Fekete Sas Patikamúzeum nyílt meg. - Gazdagon faragott díszítményekkel ellátott bútorzatát 1757: →Baumgartner Bernát és Codelli József rendi asztalosok készítették. Anyaga tölgyfa, bolognai krétából faragott díszítményekkel. Eredeti táraasztala nincs meg, a jelenlegi 1811: készült, empire stílusú. 1811: végezték a legnagyobb átalakítást: a táraasztal cseréjén kívül először befestették bútorát, átfestették a fiókok és fatégelyek föliratait. A föliratok restaurálása több hibával készült. Eredeti rendi edényeiből fönnmaradt 160 db fatégely, tucatnyi I.H.S. monogramos fatetős porüveg és hasábalakú folyadéküveg, sárgarézből készült mozsár, oldalán vésett fölirattal: Apothecae S.J. Alba Regalensis Anno 1752, valamint a 18. sz. közepéről származó prés. - Gyógyszerésze 1746-47: Maschner Joannes, 1748-74: Hyll Mathias. Gr.I.

Communic. de Hist. Artis Medicinae 1974:222. (Vida Mária: Tört. és iparműv. értékű gyógyszertári berendezések mo-i topográfiája) - Gyógyszerésztört. Diárium 1975:8. (Szabó Lóránt: Székesfehérvár gyógyszerészetének tört. a 17-18. sz-ban), 26. (Takács Sarolta: A székesfehérvári Fekete Sas gyógyszertár 1774-es árverési leltáráról), 43. (Szabó L.: A székesfehérvári „Fekete Sas” patika tört.) - Székesfehérvár évszázadai 4. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1979:99. (Kovács Péter: Jezsuita patika és faragóműhely Székesfehérvárott) - Orvostört. Közlem. 1984:140. (Grabarits-Ihász: Az osztr. jezsuita rtart. patikái és patikusai) - Fitz Jenő: Székesfehérvár és környéke. Székesfehérvár, 1997:111. - TKMK 350. (Kralovánszky Alán: Székesfehérvár - Egykori jezsuita tp. és rendház)