🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szécsényi országgyűlés
következő 🡲

szécsényi országgyűlés, 1705. szept. 12.-okt. 3.: A rendek IX. 16: szövetséggé (konföderációvá) alakultak, s II. Rákóczi Ferencet IX. 17: vezérlő fejedelemmé választották. IX. 19: fölesküdtek a konföderációra, IX. 20: a szécsényi mezőn beiktatták Rákóczit a fejed. méltóságba. IX. 28: Rákóczi az ogy. elé terjesztette a kuruc hadsereg katonai törvénykv-ét, a Ráday Pál szerk. Hadi edictumot (Debrecen, 1705), melyet csak 1707: emeltek törv-erőre. IX. 30: Bercsényi Miklós gr-ot az ogy. a fejed. mellé rendelt szenátus elnökévé és főgenerálissá tette. Rákóczi megerősítette a r.k. és a prot. rendek közötti megállapodást: vm-nként és községenként a többségi elv alapján rendezték a szabharc előtt a prot-októl elvett tp-ok tulajdonjogát. X. 2: Rákóczi megerősítette a ~ törv-eit: 2. megnevezték a 24 szenátusi tagot, 3. a vm-k 2-2 állandó küldötte tartózkodjék a fejed. mellett, 4. a fejed. a békéről tárgyalhat, a megegyezést a szenátus hagyja jóvá, 5. a fejed. a szenátussal együtt teljhatalmat kapott az engedetlen vm-kkel szemben, 6. a jezsuiták v. elszakadnak az ausztriai rtart-tól, v. távoznak Mo-ról, 7. az →eperjesi vésztörvényszék kivégzettjeinek családtagjai kapják vissza elkobzott javaikat, 8. Thököly Imre kapja vissza birtokait, 9. az ogy-ről idő előtt távozottakat v. távolmaradottakat kényszerítsék személyes hadbaszállásra, 11. Erdély csatlakozzon a konföderációhoz (1706. III. 8: az erdélyiek huszti ogy-e kimondta a csatlakozást), 13. a r.k., ev., ref. vallás szabadon gyakorolható, 14. az 1647 óta elvett tp-okról a fejed. dönt, 18. a kincstári birtokokat a fejed. szabadon adományozhatja. 88

MTK II:537.