🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > százéves háború
következő 🡲

százéves háború, 1337-1453: Anglia és Franciaország közötti sorozatos háborúk utólagos összefoglaló neve. - Dinasztikus háborúként indult, de a 15. sz-ra a két ország közötti hatalmi harccá szélesedett. A viszály kezdetén III. Edvárd ang. kir. (ur. 1327-77) igényt tartott a Capeting család férfiágának kihalásával megürülő fr. trónra, a fr. rendek azonban VI. (Valois) Fülöp (ur. 1328-50) mellett döntöttek. Az ellentétet fokozta, hogy Fülöp korlátozta a flamand-ang. gyapjúkereskedelmet és veszélyeztette az ang. fennhatóság alatti területeket. III. Edvárd a fr. kir. cím megszerzéséért és a gazdag Flandria birtoklásáért 1337: megtámadta Fro-ot. A fr. flotta 1340: Sluisnál, a szárazföldi haderő 1346: Crécynél, 1356: Poitiers-nál súlyos vereséget szenvedett. Az angolok nagyrészt újszerű, íjászgyalogságra építő taktikájuknak köszönhették sikerüket, hosszú, erős íjaikkal közelharc nélkül képesek voltak ártalmatlanná tenni a fr-k hagyományos lovagságát. 1360: Angliának kedvező feltételekkel megkötötték a brétignyi békét. - V. Károly fr. kir. uralkodása (1364-80) alatt a Spo-gal is háborút viselő angolok fokozatosan visszaszorultak. A fr. trónra csak IV. Henrik ang. kir. (ur. 1399-1413) formált újból jogot, de tervezett hadjáratát nem tudta megvalósítani. Fro. trónján 1380-tól VI. (Őrült) Károly kir. ült, akinek egyre súlyosbodó elmebetegsége belső hatalmi harcot idézett elő. V. Henrik ang. kir. (ur. 1413-22), kihasználva a fr-k megosztottságát, Fro. végleges legyőzésére szövetkezett a burgund hercegekkel. 1415: Azincourt-nál nagy győzelmet aratva elfoglalták É-Fro-ot és Párizst. 1420. V. 20: Troyes-ban az elborult elméjű VI. Károly nevében Izabella kirnő és Jó Fülöp burgundiai hg. egyezményt kötött V. Henrikkel arról, hogy Henrik feleségül veszi VI. Károly leányát, Katalint, és a kir. halála után örökli a fr. koronát. Az egyezmény állítólagos törvénytelen származása miatt kizárta a trónöröklésből VI. Károly fiát, Károly trónörököst (dauphin). Jó Fülöp, Burgundia és Flandria hg-e, a fr. birod. hatalmas hűbéres fejedelme bosszúból csatlakozott a szerződéshez, mivel a trónörökös hívei meggyilkolták apját. 1422-: mégis a dauphin gyakorolta a hatalmat, aki VII. Károly néven királlyá nyilvánította magát. Az angolok újabb hadjáratot indítottak a dauphin befolyása alá tartozó területek elfoglalására Közép- és D-Fro-ban, s 1428. X: ostrom alá vették Orléans-t. A kilátástalan helyzetben Jeanne d'Arc (Szt →Johanna) állt a fr-k élére, 1429: felszabadította a várost, s sorozatos győzelmeivel lehetővé vált, hogy VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázzák. Jeanne-t a burgundiak 1430: elfogták, átadták az angoloknak, akik 1431: boszorkányként megégették. A fr. területek visszafoglalása azonban folytatódott, 1435: Burgundia átállt a fr-k oldalára, akik 1453-ra Calais kivételével egész Fro-ot ellenőrzésük alá vonták. **

Larousse III:696.