🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szász tisztviselők esküje
következő 🡲

szász tisztviselők esküje: az erdélyi szászok jogszokásait összeírató Altenberger nagyszebeni polgármester gyűjteménye őrizte meg: „Esküszöm az Istenre, Máriára, a mennyek királynéjára, minden szentekre, hogy legkegyelmesebb Urunkhoz, királyunkhoz és a szent Koronához minden tanácskozáson engedelmes és hű leszek, éppúgy a tekintetes városhoz is, amely részére minden erőmmel becsületet, hasznot és igazságot keresek: barátnak éppúgy, mint ellenségnek, szegénynek éppúgy, mint gazdagnak, tehetségem szerint igazságot szolgáltatok - félreteszek barátságot, hasznot vagy ajándékot -, az özvegyeket és árvákat különösen gondjaimba veszem, s őket saját vagyonomból is megvédelmezem - a tanácsülés titkait csak annak fedem fel, akit illet. Isten engem úgy segéljen és minden szentjei.” 88

Teutsch, G. D.: Geschichte der Siebenbürgerdeutschen. Hermannstadt, 1899. I:161. - Endes 1935:86.