🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > svábok
következő 🡲

svábok: 1. Württemberg tartomány német nyelvű lakói. - 2. köznyelvünkben a 18-19. században hazánkba betelepített németek gyűjtőneve, akiket megkülönböztettek az Árpád-korban betelepített (szepesi ill. erdélyi) →szászoktól. A ~at nem eredeti hazájuk szerint csoportosították, hanem vidékenként (bánáti, baranyai, szatmári, tolnai, stb.) és nyelvjárásuk szerint, mert ~ voltak Balmazújvárosban, Nagykároly és Szatmárnémeti környékén (31 faluban) a württembergiek, Császártöltésen a mecklenburgiak, Bánátban a bajoro-i, elzászi, stb. jövevények. Nyelvjárásuk miatt ~ a →krikehájok (Krickerhäuer) Bars, Nyitra és Turóc vm-ben néhány nyelvszigeten (a 21. sz-ra a tótok közé szinte beolvadtak), tájszólásuk rokon a szepesi gründlerek nyelvével; Sopronban a ponzichterek, akik nyelve szinte megegyezett a Moson vm. hádpauerokéval és a németprónai ~éval; Soprontól D-re a Sopron és Vas vm. hiencek (heancok), akik főleg Kőszegen és környékén éltek. - 1920: Csonka-Mo-on 551.211 (6,9%), 1930: 478.630 (5,5%), 1941: (Csonka-Mo-ra átszámítva) 477.057 fő (5,1%) volt ném. anyanyelvű. - 1944-45: a „német vér kimentése” s a szovjet csapatok előli menekülés után a helyben maradt, többségében paraszt és kisiparos ~at a nagyhatalmak →potsdami értekezlete Mo-ra kényszerített határozata alapján 1946-49: több hullámban kitelepítették (→svábok kitelepítése). - 1949: a népszámláláskor 22.445 fő (a lakosság 0,2 %-a) vallotta magát németnek; az 1941-es adatokhoz viszonyított becslések szerint kb. 200-220.000 ném. maradt Mo-on. Létszámuk 1956. XI. 4. u. a menekülőkkel bizonyára csökkent, 1960: 50.765, 1990: 37.511 fő vállalta német anyanyelvét, 1994: 163, 1998: 281 ném. kisebbségi önkormányzat létezett. 88

Czirbusz Géza: A D-mo-i németek. Bp., 1913. - Nitsch Mátyás: A dunántúli németség. Bp., 1913. - M. stat. évkv. 1919-1922. Bp., 1925:12. - Vonház István. A szatmármegyei ném. telepítés. Pécs, 1931. - Weidlein János: A tolnamegyei ném. telepítések. Uo., 1937. - M. stat. zsebkv. 1946:48. - M. Közlöny 1949. IX. 21., IX. 24. - Scherer, Anton: Donauschwäbische Bibliographie 1935-1955. München, 1966. - Schmidt, J.: Die Donauschwaben 1944-1964. Uo., 1968. - Népi Kultúra - Népi Társadalom. Bp., 1973. (Hutterer Miklós: A mo-i ném. népcsoport) - M. Nemz. 1997. XII. 17. (Mo-i kisebbségek létszáma), 1998. IX. 10.