🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > svábok kitelepítése
következő 🡲

svábok kitelepítése, 1945.-1950. márc. 25.: a magyarországi német nemzetiségű és anyanyelvű lakosság kollektív büntetése a Német Birodalom háborús vereségéért. - A →potsdami értekezleten a „szövetséges és társult hatalmak” kötelezték a szovjet megszállta Mo-ot ném. kisebbségének kitelepítésére. - Okai és indokai: 1. a II. vh-ért a ném. nép minden tagját bűnössé nyilvánítva azzal is büntették, hogy szülőföldjükről elhurcolva, javaiktól megfosztva, a lerombolt No. újjáépítésére (a hadifoglyok v. elhurcoltak helyett) odatelepítve, munkára kényszeríthessék őket; 2. a megszállt és kirabolt Mo-on helyet kellett biztosítani a szláv nemzetállam létrehozását megkísérlő beneši Csehszl-ban egyetemlegesen „háborús bűnösnek” nyilvánított, kitelepítendő, legalább 500.000 m. számára; 3. a →versailles-i békerendszeren alapuló Közép-Eu. jaltai újrafölosztásának tartósítására, a viszályfészkeket szaporítani kellett, ezekkel évtizedekre beavatkozási lehetőséget biztosítva a nagyhatalmaknak. A hazai svábok kb. 35-40 %-a →Volksbund (1938-45) tagjaként azonosult a náci 'felsőbbrendűséget' hirdető tanokkal. Bűnöket követtek el a m. nemzettel s a nem náci →Hűséggel a Hazához mozg. tagságával (a svábok kb. 6-8 %-a) szemben, propagandájuk uszított a m. nemz. ellen; de a kollektív bütetés nem a tetteikért, hanem a nemz. hovatartozásukért történt. A kitelepítések okaként - minden rendeletben - a német nemzetiség (ritkábban az anyanyelv) bevallása szerepelt. Az alaprendelet elvben minden ném. kitelepítéséről intézkedett, hiszen csak úgy lehetett volna eleget tenni a →Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 400-450.000 fős előírásának (az 1941: népszámlálás alapján - Csonka-Mo-ra átszámítva - a ~ nemzetiség szerint 303.419 főt, anyanyelv szerint 477.057 főt érinthetett). Minden rendeletben voltak mentesíthetők is (65 évnél idősebbek, baloldali párt v. szakszervezet tagjai, bányászok), de ez nem módosítja a kollektív felelősség ált. alkalmazását. A ~ a szövetséges nagyhatalmak elvi irányításával és ellenőrzésével történt. A M. Komm. Párt., a Szocdem. Párt és részben a Nemz. Parasztpárt szorgalmazta; a ker. pártok elutasították a kollektív büntetést. A SZEB elnöke, K. J. Vorosilov (1881-1969) marsall ütemezésében 1945. XII-1946. VI: kellett volna az amerikai zónába szállítani a svábokat. Az első szerelvényt 1946. I: Budaörsről indították, V-XI: gyakorlatilag szünetelt, a kijelölteket az elszállításukig internálótáborokban tartották. 1947. II. 7: aláírták a →#párizsi békét, tavasztól csak a szovjet zónába telepítettek. VIII. 8: Mindszenty József hgprím. pásztorlevelében tiltakozott a ~, X. 2: a ppi kar a felvidéki m-ok ill. a svábok deportálása ellen. X. 28: a 12.200/1947. korm. rendelet a ném. anyanyelvűeket mentesítette, a kitelepítendők családtagjait kötelezték a családfő követésére. Veszprém vm-ben 1948. II. 15: befejezték a ~t. - A ~ számai eltérőek. A Ny-ném. források szerint 135.655 svábot a Ny-i megszállási (utóbb Német Szövetségi Köztársaság, →Németország, V-VI), kb. 50.000 svábot a szovjet megszállási övezetbe (utóbb Német Demokratikus Köztársaság, →Németország, V) telepítettek; Schleswig-Holsteinbe 201, Hamburgba 233, Alsó Szászo-ba 1535, Brémába 53, É-Vesztfáliába 2326, Hessenbe 25.583, Rheinland-Pfalzba 1180, Baden-Württembergbe 97.486, Bajoro-ba 49.220, Ny-Berlinbe 179, K-Berlinbe 200, a szovjet zónába: 19.000, Au-ba 13.000, a tengerentúlra 3000, össz. 213.196 főt. Ezen számokban a II. vh. folyamán elmenekült svábok is szerepelnek (az SS-katonák is, akiknek m. állampolgársága az SS-be lépéssel megszűnt!). Lucius D. Clays szerint No. amerikai zónájába 168.000 ném. érkezett; az amerikai katonai kormányzat hivatalos értesítése alapján 175.591 németet telepítettek ki Mo-ról. A hazai részadatokat összesítve a Ny-i és a szovjet zónába telepített svábok száma 185.000 fő. (Johann Wiedlein 1957-i adatai szerint a Ny-i zónákba 178.000, Au-ba 12.000, a szovjet zónába 50.000 főt, össz. 240.000 főt telepítettek.) A Népgondozó Hiv. szerint 135.655 svábot telepítettek az amerikai zónába (a Belügymin. szerint 127.000-et), a szovjet övezetbe 50.000-et. A Földműv. Min. 1950. III. 13-i összegzése: a ténylegesen kitelepítettek száma 183.085 fő. A különböző stat-kban a mo-i svábok száma 177.000-240.000 fővel csökkent. A Ny-ném. adatok tartalmazzák az 1944 nyarán a „német vér kimentésekor” s az 1944-45-ös harcok során elmenekülteket is. - A ~vel egyidejű, attól elválaszhatatlan a csehszlovák-m. →lakosságcsere, melyben 1946-49: Mo-ról csehszl. adat szerint 71.787, m. adat szerint 73.237 tót ingóságaival, jószágaival, 613 szerelvényen, 20.288 vasúti kocsiban és 8926 teherautón önként Csehszl-ba települt (1450 fő vsz. az ígéretek be nem tartása miatt sikeresen visszaszökött). Mo-ra 89.660 főt 527 szerelvényen, 49.571 vasúti kocsiban telepítettek. - A 4364/1949. MT. sz. utasítás rendezte az áttelepítésre csak kijelöltek állampolgárságát: akik 1949. X. 11: Mo-on laktak, lakóhely és munkavállalás szempontjából a m-okkal azonos jogúak. A 84/1950 MT. sz. rendelet a ~vel kapcsolatos valamennyi intézkedést 1950. III. 20-: hatálytalanította. 88

M. stat. zsebkv. 1946:44. - M. Közl. 1949. X. 1; 1950. III. 25. - Halmossy 1983:661. - Fehér István: A mo-i ném-ek kitelepítése 1945-1950. Bp., 1988:165. - Bagi Gáborné: Kitelepítés, lakosságcsere Barcson 1944-48 között. Barcs, 1992. (Dráva menti füzetek 1.) - Vadkerti 1999:167. - Földesi 2002:235. („Sváb kérdés” - kitelepítések a SZEB utasítására)