🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > start kártya
következő 🡲

start kártya: az APEH által →munkavállónak kiállított igazolás, mely a →munkáltatót járulékkedvezményre jogosítja. – Fajtái: 1. ~ kiváltására jogosult, aki a) a 25., felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, b)tanulmányait befejezte vagy megszakította, c) a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló v. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. – 2. start extra kártya kiváltására jogosult a tartósan álláskereső, ha a) 50. életévét betöltötte; b) életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; c) →rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső. – 3. start plusz kártya kiváltására jogosult az a személy, aki a) a →gyermekgondozási segély, a →gyermekgondozási díj, a →gyermeknevelési támogatás, valamint az →ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni; b) a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll; c) tartósan álláskereső. V.G.

2004. évi CXXIII. Törvény.