🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > spalatói zsinat
következő 🡲

spalatói zsinat: 1. 926, 928. júl.-929. febr.: horvát egyházi ügyeket rendező zsinat. Megtartása előtt ismeretlen helyen ogy-t tartottak. Jelen voltak a bizánci főséget elismerő Tomiszláv horvát kir. s a bolgárok elől elmenekült szerb urak Zakariás szerb nagyzsupánnal együtt, hogy a horvát egyh. ügyeit elrendezzék. A lat. szert. pp-ök a p-nak azt írták, hogy a szláv szertartású horvát pp. és hívei Methód tanait követik s a gör. szakadár egyházzal tartanak. A lat. elterjesztése érdekében a szláv nyelvet ki akarták iktatni a horvát egyházból, mivel hatalmuk csak a városokra terjedt. A ~ 15 határozata ismert; megállapították a pp-ök hatáskörét, megszigorították a szláv rítus használatát. - A p. csak azon határozatokat hagyta jóvá, amelyeket egyhangúlag hoztak, a többit újabb tanácskozásra visszaküldte. 928: a ~ megengedte, hogy a szkardonai, duvnói és sziszeki ppségeket egyesítsék. IV. Leó p. 929: elrendelte, hogy a nónai pp. a szkardonai ppséget vegye át, s megtiltotta, hogy a spalatói érs. ügyeibe avatkozzon (aki a lat. szert. terjesztését a leginkább szorgalmazta). A 11. sz: a horvát pp-ök elismerték a spalatói érs-et a horvát egyh. fejének, a Sztszék engedményeket tett a szláv lit. ügyében. - 2. 1058. A zárai, ozerói, arbei, vegliai, tinnini, tengerfehérvári pp. részvételével rendezték (ekkor a traui szék betöltetlen), határozatait Lőrinc érs. írta alá. A szláv lit-t eltiltották. II. Miklós p. értesítette Kresimir horvát kir-t, hogy a szláv lit. tilalmával kapcsolatos intézkedések (beleértve a tp-ok bezárását is) egyetértésével történtek. 88

Margalits 1900:758