🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > soproni népszavazás
következő 🡲

soproni népszavazás, 1921. dec. 14.-16.: az egyetlen eset a Magyar Királyság szétdarabolásakor, ahol a lakosság dönthetett a 'békeszerződésben' diktált országhatárról. - A →velencei egyezmény szerint - amit XI. 30: az osztr. nemz. tanács ratifikált - 8 nappal az elszakításra ítélt Ny-Mo. teljes katonai kiürítése után (ami XII. 3: megtörtént) Sopronban és környékén népszavazást tartanak; a soproni megelőzi a környék népszavazását, de a kettő összege a végeredmény. - A nagyköveti konferencia határozta meg a ~ föltételeit: 1) szavazásra jogosult minden 20. életévét betöltött, a népszavazási ter-en született v. oda illetékes személy, aki ott 1919. I. 1. ill. 1921. I. 1. óta állandó lakos; a szavazási listák összeállításának alapja az 1920. II-i nemzgyűl. választások listája. 2) A szavazás elkülönített fülkékben történik, annak a lapnak eltépésével, amelyre a szavazó nem óhajt szavazni, de a borítékba mindkét lapot vissza kell helyeznie stb. - Osztrák kérésre e ter-re XII. 8: szöv-es csapatok érkeztek, a m-ok XII. 12: távoztak. A népszavazást Sopronban XII. 14-re, Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, Sopronbánfalva falvakban XII. 16-ra tűzték ki. Az osztr. kormány halasztó kérését elutasították, erre az XII. 12: bejelentette, hogy azon nem vesznek részt, eredményét sem fogják elismerni. A kommün Mo-ra visszatértét jósoló osztr. propagandát kormányintézkedések (pl. többéves borvásárlások, takarmányosztás, stb.), a Christliches Oedenburger Tagblatt (1919-22), a Soproni Hírlap (1919-45) és a Sopronvármegye (1914-39) ellensúlyozta. 1910: a ter. lakosságának 44,2 %-a m., 51,1 %-a ném., 4,7 %-a egyéb (horvát, cigány, stb.), a falvak közül Nagycenk színmagyar lakosú. - XII. 14: Sopronban 12.327 fő (a szavazók 72,8 %-a) Mo-ra, 4620 fő (27,2%) Au-ra, XII. 16: a 8 környékbeli faluban 3607 (54,6%) Au-ra, 3007 fő (45,4%) Mo-ra, összesítve a lakosság 65,1%-a Mo-ra szavazott, ezzel a ter. Mo-é maradt. Szavazásra jogosítottak 26.574 főt, szavazott 24.063 fő, érvénytelen volt 502 szavazat. Az 1922:29. tc-ben Sopron megkapta a civitas fidelissima ('leghűségesebb város') címet. 88

Villáni 1923. - Thirring 1925. - Nagy 1937:21. - Soós 1971:161. - Juhász 1988:83. - Zsiga 1991:5.