🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > somlyói ferences nyomda
következő 🡲

somlyói ferences nyomda, Csíksomlyó: az első maradandó erdélyi katolikus nyomda. - 1675 k. a ferencesek Sarlós Boldogasszonyról nev. (csík)somlyói ktorában létesítette →Kájoni János OFM rendfőnök, hogy az 1669: alapított isk-nak vallásos és tud. kv-eivel hasznára legyen. Első ismert és legjelentősebb terméke 1676: a →Cantionale Catholicum, melyben több száz m. és lat. egyh. éneket gyűjtött össze (1719: és 1805: újból kiadták). 1685: lat. imakv-e, a Nova quedam officia cum propriis ... a szerz-ek számára készült, ezek mellett néhány lapos hitbuzgalmi kiadványokat és naptárakat készítettek. 1745: kiadták Werbőczy →Hármaskönyvét, 1849: Bem Hadi Lapok c. hiv. közlönyét, a kopott betűkészlet miatt rövid imákat, gyónó-cédulákat állítottak elő. Az utolsó, szedésben jártas szerz. 1897: halt meg. 88

György 1930:520. - Gulyás 1961. II:180.