🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > skapuláré
következő 🡲

skapuláré (lat. vestis scapularis, a scapulum, 'lapocka' szóból), népiesen kapulláré: vállruha. - 1. a szerzetesi habitus része: széles, elöl-hátul egyforma hosszú textilcsík. Eredetileg vállon hordott felső ruha, munkakötény volt. - 2. 1 vagy 2 kis szövetdarab, melyet rendekhez csatlakozás jeléül világiak is viselnek, rendszerint a ruha alatt. Legelterjedtebb a kármelita ~, melyet a hagyomány szerint a Bold. Szűz Mária adott át Stock Szt Simonnnak (†1265). (A Kármel barlangjaiban élő első remeték tunikát és szőrméből készült →palliumot hordtak.) A Szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg Szt Simonnak, s átnyújtotta neki a ~t az ígérettel, hogy a ~ viselője nem jut a pokol tüzére: „az üdvösség jele és záloga azoknak, akik hordják és abban halnak meg”. - E ~t az Istenanya ruhájaként, Mária különleges tiszt-ének és oltalmának jeleként viselték szerz-ek, hívek és pápák. A követelmény, hogy állandóan viselni kell, az Isten előtti állandó jelenlét, a szüntelen imádság jelképe. A kárm-k számára a ~ a szerz. ruha legdrágább darabja, a Szűz Mária iránti gyermeki áhítat és odaadás különleges jele, amely →Kármelhegyi Boldogasszony évszázadokon át megtapasztalt anyai oltalmára is emlékezteti őket. - A ~ megkülönböztette a rendeket: a domonkosok, ferencesek válltól földig érő, harmadrendjeik derékig érő ~t; a trinitáriusok fehér (1200), a szerviták fekete (1255), a kárm-k fekete és barna ~t hordtak. Volt kék, piros, viola-sárga színű ~, amely nem r-hez tartozást fejezett ki, hanem különleges ájtatosság jeleként viselték. - A XXII. János p. (ur. 1316-34) által kiadott bulla sabbatina szerint akik az előírt követelményeket megtartják, Mária ígéretének megfelelően elkerülik a kárhozatot; ha pedig tisztítóhelyre kerülnének, akkor a halálukat követő szombaton maga Mária száll le oda érettük, és a mennybe vezeti őket. Ezt a kiváltságot később kiterjesztették minden hívőre, aki a ~t v. →skapuláré érem változatát viseli. A ~ feladására csak kárm. szerz. jogosult, felhatalmazásra azonban más pap is megteheti. Viselik a társad. minden rétegében. Habsburg királyainknak, továbbá Deák Ferencnek is volt kárm. vállruhája. **

Az üdvösség jele. Imakv. a Kármelhegyi Szűzanya ~járól. Szerk. Szt Józsefről nev. Mária OCD. Bp., 1942. - Juhász 1944:161.