Magyar Katolikus Lexikon > S > siratófal


siratófal   →jeruzsálemi templom, 2.b

siratófal   →jeruzsálemi templom, 2.b