Magyar Katolikus Lexikon > S > septem artes liberales


septem artes liberales   →hét szabad művészet