🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > schönbrunni kiáltvány
következő 🡲

schönbrunni kiáltvány: Windischgrätz herceg, császári fővezér felhívásai. - 1. 1848. nov. 12: fölszólította Moga altábornagyot és a honvédseregben szolgáló tiszteket, hogy 14 nap alatt térjenek át hozzá, különben mint árulókat és pártütőket haditörvényszék elé állíttatja őket. - 2. 1848. nov. 13: Mo. lakóihoz intézett kiáltványában bejelentette, hogy „néhány áruló lázadónak kevés hónapokon át tartó kényuralma” polgárháborút idézett elő, ennek véget kell vetni, ezért a „valódi honfiaktól” gyámolítást, a „rosszakaró lázadók által elkábítottaktól” hódolatot vár, mert „a király iránti hűségre visszatérni a végső perc elérkezett”. XI. 26: Görgey Artur tábornok és Csány László kormánybiztos a ~ra válaszul a m. honvédség nevében kijelentették: a sereg az alkotmányos királyához hű maradt, de e helyzetben az orsz. törvényes kormányától várja a parancsokat. 88

Szeremley I:289. - Kéry 1899:623, 625.