Magyar Katolikus Lexikon > S > sógorság


sógorság (lat. affinitas): érvényes házasságból keletkező kapcsolat, még ha azt nem hálták is el (vö. 1061.k. 1.§), →házassági akadály. - Az egyik házastárs rokonai és a másik házastárs közt áll fenn (109.k. 1.§), nem pedig az egyik házastárs rokonai és a másik házastárs rokonai közt. Tehát kánoni értelemben ~ van pl. a vő és az anyós között, de nincs ~ a férj testvére és a feleség testvére között. - A ~ számítása úgy történik, hogy amelyik ágon és fokon rokona valaki a férjnek, ugyanazon az ágon és fokon sógora a feleségnek és megfordítva (109.k. 2.§).  Sz.Sz.A.

Erdő 2005:135, 543.