🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > sátoraljaújhelyi pálos monostor
következő 🡲

sátoraljaújhelyi pálos monostor: I. Károly Róbert 1312: megerősítette az újhelyi Szt Egyed egyh. remetéit azon földek és malmok birtoklásában, amelyeket IV. Béla, V. István és III. András kir-októl kaptak, és mindazt, amit adomány v. vétel útján szereztek. XXII. János is oltalmába vette 1324: a Szt Egyed monostor ágostonr. remetéit. Perjele ugyanabban az évben a Ronyva vizén épült malom miatt pereskedett a helybéli Szt István kir-ról nev. vilhelmita klastrom perjelével. Egy évvel később Csanád egri pp. kibékítette őket. Az utóbb pálosnak említett Szt Egyed monostor a mezőváros É-i szélén, a Barátszernek nev. negyedben, a Ronyva patak közelében állott. Malmokat szereztek a Ronyva vizén és a Bózsva patakon, szőlőket a város határában, birtokot kaptak a bodrogközi Szerdahelyen. A 16. sz. közepén a Perényiek elűzték a szerz-eket. 1562/78: perjeleik ismét feltűntek, azután ismét elhagyott a monostor. Birtokai bérlők kezére jutottak. 1638: elkezdték helyreállítani a tp-ot, de félbemaradt, 1653: Kisdi Benedek egri pp. fölsztelte az újjáépített tp-ot. 1672: fölkelők földúlták, 1678: fölgyújtották, de nem tudták bevenni. A konventház a tp. É-i oldalán állott. 1742-78: itt volt a m. pálos rtart. második noviciátusa, 1720-25: és 1740-45: a r. növ-ek fil. képzése. A világi ifjak részére fölállított grammatikai isk. állítólag már 1646-tól működött. 1786: a föloszlatáskor 19 szerz. lakta. 1789-ig tanítottak, s akkor felsőbb rendelkezésre átadták helyüket a piar-knak, akik 1948-ig tanítottak ott. 2005: diákotthon és plébtp. Falaiban föltárták a torony, a tp. és a keresztfolyosó kk. gótikus részleteit. - Fil-t tanított 1720/21: Rósa Ferenc, 1722/23: Stachel Mihály, 1724/25: Paksy Lajos, 1740/41: Siskovics Nepomuk János, 1742/43: Péy Pál, 1744/45: Mentler Zsigmond; erkölcsteol-t 1762/63: Cserey Imre, 1762-64: Nagy László, 1763-66: Gyöngyössy Gergely, 1765: Boczó András, 1766: Székely Lipót; egyhjogot 1765/66: Billisics Márton. H.F.L.

Kisbán II:446. - DAP III:70. - Miskolci Herman Ottó Múz. Közlem. 1980:14. (Gergelyffy A.) - Borsodi Levtári Évkv. 1985:689. (Bándi Zsuzsa)