Magyar Katolikus Lexikon > S > Szvorényi


Szvorényi József János, OCist (Sáta, Borsod vm., 1816. júl. 5.-Eger, 1892. dec. 11.): tanár, főigazgató. - 1833: az egri érs. szem. növ-e. 1838. IX. 14: lépett a r-be. 1840. VIII. 17: pappá szent. Székesfehérvárt, 1849: Egerben gimn. tanár. 1854: Pestre költözött az Akad. m-ném. szótárának szerk-e végett. 1856: újra Egerben tanár, 1866: ig., 1868: prior. 1892: főig. - 1846. XII. 18: a MTA l., 1886. V. 6: tb. tagja. - Fm: M. ékes szókötés. Buda, 1846. - Az ó-classika literatura. Eger, 1851. - Ékesszólástan vezérletül a remekírók fejtegetése- s a szép írásművek kidolgozásában. Uo., 1851. - Egyh. énekek és imák a tanulóifj. használatára. Uo., 1853. - Olvasmányok a gimn. és ipartanodai alsóbb o-ok számára. 1-4. köt. Pest, 1853. - ~ kisebb m. nyelvtana. I. Szótan. II. Mondattan. 1-2. köt. Uo., 1865. - M. irod. szemelvények. Kézikv-ül a felgymnásiumi V-VIII. o-i ifj-nak a m. nyelv- és irod-ban oktatására. 1-2. köt. Uo., 1867. - A m. irod. tanulm-ok kézikv-e a felgymnásiumi s felreáltanodai tanulók sz. 1-2. köt. Uo., 1868-76. - Mythologiae veterum Romanorum epitome. Eger, 1868. - Officia propria iuxta rubricas breviarii cisterciensis. Szerk. Uo., 1869. - A m. nemz. irod. rövid ismertetése. Pest, 1869. - A m. nép eszejárása és eszmeköre közmondásaiban és egyéb elmeműveiben elétüntetve. Eger, 1889. - Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében. Anyák és nevelők tanulságára, népszerű előadásban. Bp., 1890 - Szemerei Szemere Pál munkái. Szerk. 1-3. köt. Uo., 1890. - Vitkovics Mihály munkái. 1-2. köt. Szerk. Uo., é.n. 88

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd ~ről. Bp., 1895. - Pallas XV:872. - Békefi 1896:374. - Szinnyei XIII:1201. - Kürti Menyhért: ~ emlékezete. Eger, 1911. - Schem. Cist. 1942:216. - MÉL II:809. - MTA tagjai 1975:274.

Szvorényi Mihály József (Enyicke, Abaúj vm., 1750. szept. 17.-Keszthely, 1814. okt. 26.): plébános. - Kassán, Gyöngyösön és Szatmárnémetin tanult, a teol-t 1769-től Bécsben pazmanitaként, majd mint a Szt István Szem. növ-e 1771-75: Nagyszombatban végezte. Szentbenedeken kp., 1778. VI. 19: az egyházjog dr-ává avatták. 1778: Budán tanulm. felügyelő és egy. rk. tanár, 1783. I. 28: Zágrábban a szem. egyházjog és tört. tanára. Batthyány József bíb. esztergomi érs-prím. 1785. VI. 13-i elbocsátója alapján VII. 3: fölvették a veszprémi egyhm-be, 1786: Pesten egy. tanár, 1788: Pozsonyban szem. tanár. 1790: amikor a generális szem-ot megszüntették, Veszprémbe ment, ahol a szem. egyhtört. és jog tanára. 1798: Karádon plnos, 1808: Keszthelyen apátplébános, Somogy és Zala vm. táblabírája. - Kz-ai a keszthelyi Helikon Kvt-ban. - Fm: Caussa Religionis contra Libertinos defensa. Buda, 1779. - Caussa Religionis contra Helveticae et Augustanae Confessiones Cultures defensa. Uo., 1781. - Idea Encyclopediae Theologicae. Bécs, 1785. - Historia Religionis et Ecclesiae Christianae. Clero Ungariae accomodata. 1-2. köt. Pozsony, 1789. - Historiae Ecclesiasticae Regni Ungariae Amoenitates. 1-6. füz. Győr, 1795. - Jus publicum commune et particulare Ecclesiae Hungaricae. 1-2. rész. Veszprém, 1803. - Jus privatum Ecclesiae Hungaricae. 1-3. rész. Uo., 1804. - Synopsis Critico-Historica Decretorum Synodarium pro Ecclesia Ungaro-Catholica editorum. Uo., 1807. 88

Zelliger 1893:518. - Pallas XV:872. - Szinnyei XIII:1205. - Hermann-Artner 1938:222. - Pfeiffer 1987:1004. („Zágrábban az egyetemen” - ott 1874: alapították az egy-et!)