Magyar Katolikus Lexikon > S > Sztankó


Sztankó Albert (Nagyida, Abaúj-Torna vm., 1885. febr. 13.-Gödöllő?, 1943-1948?): plébános. - A gimn-ot Rozsnyón és Kassán, a teol-t Kassán és Vácott végezte, ahol 1907. VI. 29: pappá szent. Nézsán, Alsónémediben, Alpáron, Újkécskén kp., Szegvárt hitokt., Kiskunfélegyháza (Ópléb.), Hatvanban, 1916: Kecskeméten kp., 1923: Újpesten plnos. 1941: Gödöllőn nyugdíjas. - M: A falu szocializmusa. Vác, 1907. - Modern nevelés és vallás. H.é.n. - 1908-09: az Újkécske és Vidéke társad., közgazd. és szépirod. hetilap fel. szerk-je, 1923. II. 10-1925. II/III: az Újpesti Kat. Legényegylet hivatalos havilapja, a Harang főszerk-je.  88-**

Chobot 1917:936. - MKA 1928:124; 1929:159; 1930/31:152. - Schem. Vac. 1943:41. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Sztankó Béla (Szolnok, Heves és Külső-Szolnok vm., 1866. ápr. 13.-Bp., 1939. márc. 28.): tanítóképző intézeti tanár. - Debrecenben tanult, a bpi II. ker. áll. tanitóképző elvégzése (1888) után 40 é. annak tanára, később ig-ja, majd főig-ja, az Áll. Polg. Isk. Tanárképző (Paedagógium) zenetanára, 1919: a VKM előadója. 1929: az áll. tanitóképző int-ek ének- és zeneokt. felügyelője és a Liszt F. ZF tanára. Tanított az énekszaktanítói és énektanári továbbképző tanf-okon. A M. Ped. Társ. és a Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyes-ének tagja. - Cikkei: Nép- és Polg.-isk. Közl. (1888), Vasárnapi Újs. (1895), Ország-Világ (1896), Erdély Népei (1898), M. Zenetud. (1907), Egyetemes tanügyi kongr. 1928. 2. köt. Bp., 1931. (Nemz. zeneművelés), Zenei lex. Uo., 1930-31. (munk.), A m. muzsika kv-e. Bp., 1936. (Isk. ének- és zenetanítás). - M: Tájékoztató a daloskv-höz. Bp., 1890. - Énekeskv. A m. ppi kar által a lat.- és g. szert. kat. népisk-k sz. megállapított tantervhez alkalmazta. 1. r. az 1. és 2. o. sz., 2. r. a 3. és 4. o. sz. Uo., 1892-1904. (Daloskv. és Dalgyűjt. c. részben 4. és 6. kiad. Uo., 1906, 1908; 1928) - A tanítóképzés szervezete. Egyes-ek és testületek javaslatai a törv-módosítás ügyében. Uo., 1893. - Dadai Király Pál. Bp., 1902. (Klny. Polg. Isk. Közl.) - M. énekisk. polg. fiúisk. sz. 1-2. r. az 1. és 2. o. sz. Írta Bartalus István. A 3. és 5. kiad. átd. Uo., 1904. - A nyelvtan mondattani alapon. Polg. és középisk. 1. o. sz. Írta Király Pál. 3. kiad. S.a.r. Uo., 1904. - Énekisk. tanító- és tanítónőképző int-ek sz. 1-3. r. Uo., 1904-06. (1. r. 2. kiad. 1907, 2. r. 2. kiad. 1909; a 4. köt. címe: Vezérkv. a népisk. énektanításhoz. Uo., 1909; 1. r. 3. kiad. 1912, 4. átd. kiad. 1929; 3. r. 1930; 3-4. r. 2. kiad. 1931, új kiad. 1933, 1936) - Szövegkv a Sztankó-féle dalgyűjt. sorozatmintáiban feldolgozott dalok szövegei. A népisk. 1. és 2. o. sz. Uo., 1906. - M. énekkv. polg. leányisk. sz. Szerk. Hoppe Rezsővel. 1-3. r. 1-4. o. sz. Uo., 1909-10. (2. r. a 2. o. sz. 2. kiad. 1912; 1921, jav. kiad 1924; 3. kiad 1927) - Kis daloskv. Az osztatlan népisk. 3-6. o. sz. Szerk. Uo.,1928. - A lőcsei tabulatúrás kv. choreái. Uo., [1928] (Klny. Zenei Szle) (M. zenei dolgozatok [1.]) - Az isk. énektanítás rendszerei. Uo., 1934. (Klny. Énekszó) 88

Szinnyei XIII:1119. - Áll. tanítóképző értes. Bp., 1927. Arck. - M. Tanítóképző 1927:1/3. sz. (Quint József: ~) - Kerkápoly 1930:1053. - Molnár 1936:497. - Nemz. Újs. 1939. III. 30. - P. Hírl. 1939. III. 31. - Kozocsa II:1942. - ZL 1930. II:582; 1965. III:469. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)