🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szoszna Demeter énekeskönyve
következő 🡲

Szoszna Demeter énekeskönyve, 1703-1734: a →Cantus Catholici 1703. évi kiadásához kötött 20 + 877 lapos, Pannonhalmán készült kézirat. - Leírójának személyéről a rendi hagyomány csak annyit tud, hogy minden bizonnyal pannonhalmi bencés volt. - A ~ 422 m. egyh. éneket, 4 lat. himnuszt és prózai szövegeket tartalmaz hangjegyek nélkül. Forrásai: a Szegedi-féle Cantus Catholici (1674), →Kájoni János (1676), →Illyés István (1693), →Náray György (1695) munkái, ill. prot. énekeskv-ek. 56 ének saját anyaga, egy részük a Dunántúlon ismert, több a későbbi gyűjt-ekben sem fordul elő. Szoszna jegyezte föl a Boldogasszony Anyánk (Hozsanna 284.) legrégibb változatát, mely vsz. Lancsics Bonifác OSB költ-e. P.G.

PanRt V:479. - Gacs Emilián OSB: Sz. D. kéziratos énekeskv-e (1714-15). Pannonhalma, 1938.