🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szombathely-Kálvária (Szent Kereszt)
következő 🡲

Szombathely-Kálvária (Szent Kereszt), Vas m.: 1. kálvária. Kápolnáját 1752-: Sturm Kőműves János és Wechter János József építette a várost Ny-ról szegélyező dombra, az egykori róm. amfiteátrum mellé. 2 homlokzati tornyát 1822: lebontották, helyébe kis fatornyot emeltek. 1901: Brenner János átépítette neogót stílusban, 1906: hozzátoldották a kárm. apácák rházát. A kpna előtt a 18. sz: 3, később 1 fakereszt állt; 1910: műkő keresztet állítottak. A domb alját a kpna előterével összekötő lépcső a 19. sz. első évtizedeiben készülhetett. - Az első stációkat az 1700-as évek elején építhették, 1826: lebontották. 1828: a várost a kpnával összekötő út mentén 14 új stáció épült, Gerig Károly képeivel. Helyükre 1853: Ertl Alajos soproni festő képei kerültek. 1882: a stációkat a kpna köré a dombra helyeztette a város, megint újabb képekkel. 1980: a rházhoz vezető út oldalán állnak. A stációkat többször, legutóbb 1966, a kpnát 1930-34, majd 1969: újították meg. A remetelak a kpnától D-re feküdt, kis kerttel, 1908: bontották le. -

2. Szt Kereszt Megtalálása konvent. A →kármelita apácák 1906. VI. 10: alapították Sopronbánfalváról →Esterházy Miklós Móric hg. költségén. István Vilmos mpp. és a város átadta a Kálvária-kpnát, köréje épült a ktor. A nővérek skapulárévarrásból, majd ostyasütésből tartották fönn magukat. Az alapítás ppi joghatóság alatt történt. 1947: Kovács Sándor mpp. a joghatóságot átadta a tart-főnökségnek. 1950. VII. 11(?): a nővéreket a bánfalviakkal együtt Nyíregyházára hurcolták az angolkisasszonyok házába. IX. 7. k. részben visszatértek Szombahelyre, ahol ostyasütést vállaltak, részben a váci és gyóni szoc. otthonba kerültek, ill. hazatértek családjukhoz. - 1948: perjelnő: Szt Terézről nev. Mária Franciska (*1905. XI. 10, fog-at tett 1937. III. 15.); örökfogadalmas karnővérek: Gyermek Jézusról nev. Jozefa (*1888. X. 28, fog. 1908. V. 6.), Jézus Szívéről nev. Magdolna (*1884. IX. 1, fog. 1909. VII. 16.), Béke Királynőjéről nev. Martina (*1892. XII. 24, fog. 1918. V. 19.), Szt Józsefről nev. Anna (*1895. VI. 1, fog. 1922. III. 19.), Isten szeretetéről nev. Szerafina (*1897. X. 11, fog. 1924. VIII. 17.), Szt Keresztről nev. Johanna (*1901. XII. 26, fog. 1928. V. 3.); Szentlélekről nev. Immaculata (*1914. II. 25, fog. 1934. XII. 25.), M-ok Nagyasszonyáról nev. Stefánia (*1901. V. 22, fog. 1936. VIII. 23.); Gyermek Jézusról nev. Terézia (*1917. II. 14, fog. 1938. X. 15.), Szentháromságról nev. Erzsébet (*1921. II. 19; fog. 1948. V. 16.); segítő nővérek: Oltáriszentségről nev. Márta (*1890. VIII. 2, fog. 1920. VII. 29.), Öt Szt Sebről nev. Gabriéla (*1896. IX. 3, fog. 1920. VII. 29.), Jézus Szívéről nev. Terézia Margit (*1911. VIII. 11, fog. 1935. XI. 12.), Kármelhegyi Szűzről nev. Élia (*1915. IV. 2, fog. 1935. VIII. 23.); külső nővérek: Szt Bertalanról nev. Anna (*1893. III. 24, fog. 1931. VIII. 20.), Szentháromságról nev. Mária (*1896. IV. 26, fog. 1931. IX. 8.), Oltáriszentségről nev. Klára (*1916. VIII. 12, fog. 1947. IX. 12.). -

3. lelkészség a szombathelyi egyhm. szegyh. esp. ker-ében. 1949: alapították. Tp-át 1752: Szt Kereszt felmagasztalása tiszt-ére sztelték. Org-ját (2/14 m/r) 1986: a bautzeni Eule gyár (op. 534.) építette. - Plébánosai: Permayer János, Szücs Dezső, Szmolyán József, Horváth József. - 2000. XI: hozzá tartozik az 51. sz. Sík Sándor cserkészcsapat. -

4. →Martineum Felnőttképző Akadémia. **

Mo-i egyházak, felekezetek, vallási közösségek 1999:118. - Vas m. múltjából. Levtári évkv. I. Szombathely, 1976. (Szilágyi István: Adatok Szombathely 18-19. sz. életéhez) - Szilágyi 1980:81. - MKA 2000:522.