🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sziklatábor
következő 🡲

Sziklatábor, 1953. febr.-?: a katakombacserkészet egyesülete. - 1948. VII: a kommunista vezetés a honi cserkészetet bekebelezte az egyetlen gyermekmozgalomba, az általuk alakított M. Úttörők Szövetségébe (1946-56, 1957-89). A cserkészcsapatok és vezetőik egy része az úttörők között folytatta ifj. nev. munkáját. Bebizonyosodott, hogy az önkéntességen és valláserkölcsi alapon álló cserkészet nem egyeztethető össze a mondvacsinált „szocialista erkölccsel”, a komm. úttörőmozg-mal, és abbahagyták az úttörőmunkát. Voltak olyan cserkészvezetők is, akik isk. órakedvezményért, úttörővezetői fizetésért, stb. maradtak az úttörőmozg-ban. Mivel a cserkészetet szoros szálak fűzték a kirándulásokhoz és táborozásokhoz, számos csapatot turistaszako-lyá, egyes-té alakítottak. Mivel a M. Turista Szöv-et (1873-1948) és a polg. turistaszervezeteket is megszüntették, az egyetlen engedélyezett turistaszervezet, a M. Természetbarát Szöv. (1949-89) keretében működhettek. Volt olyan időszak, amikor e Szöv. 15 fős elnökségének 1/3-a és több szakbiz. vez-je és tagja egykori cserkésztiszt volt. Fedőszervezetként működtették a volt cserkészek a népművész, néptánc csoportokat, a különféle irod. klubokat, pl. (1957: az Őrszemcsapatok Szövetsége; a Bihari Táncegyüttes). 1953. II: Pécsett a 10. sz. PÁR és a 47. sz. PCF cserkészcsapat a katakomba cserkészmunka fedezésére, indián romantikával álcázva, ~ néven, egyes-et hozott létre, jelmondatuk: „Él az Isten, velünk Jézus Krisztus”. Az állandó veszély miatt fedőneveket használtak, pl. őrs = törzs, Mennyei Atya = Nagy Szellem, Jézus = Tüzes Szív Testvér, Szentlélek = Mennydörgés Madár. Az ÁVH tudomására jutott, és több lelkipásztort és cserkészvezetőt rövidebb-hosszabb időre bebörtönöztek. Bo.J.-Fe.Má.

Ivasivka Mátyás-Arató László: ~. A mo-i katakombacserkészet története. Bp., 2006.