🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szigetvár
következő 🡲

Szigetvár, Baranya m.: 1966: Becefa, Hobol és Zsibót közs-ekkel egyesítve város (Hobol 1992: ismét önálló). - 1. Várát 1420 e. építtette Anthemi Oswald. Később a Garai, majd a Török család birtokolta. 1543 u. kir. végvár lett. 1566: több sikertelen ostrom után a török elfoglalta a Zrínyi Miklós által hősiesen védett várat. 1689: hosszú ostromzár után felszabadult. Helyreállították. 1706: a kurucok nem tudták bevenni. Szabálytalan négyszög alaprajzú vár, sarkain bástyákkal. Nagyrészt épen áll. - 2. esperesség a pécsi egyhm-ben. Plébániái: Abaliget, Almamellék, Bánfa, Bicsérd, Boda, Bogdása, Bükkösd, Drávasztára, Felsőszentmárton, Helesfa, Hetvehely, Ibafa, Királyegyháza, Kisasszonyfa, Lakócsa, Mozsgó, Sellye, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentlászló, Szentlőrinc, Vajszló, Vejti-Daróczyhalma. - 3. plébánia. 1332: már létezett. A törökök 1566: elpusztították. Ali pasa városparancsnok a prem-ek lebontott tp-a helyén 1588-89: dzsámit épített. 13,2 x 13,2 m-es négyzetes alapra tölgyfacölöpöket vertek le egymás mellé, erre emelték a nyolcszögű dobfalat, melyet belül körré formáltak. 18 m magasan erre a falra emelték a félgömb kupolát és ólommal borították. Az ÉNy-i oldalon előcsarnok volt, hozzá csatlakozott a minaret, ennek közelében építették Ali pasa türbéjét és egy csorgó kutat. A tör. kiűzése után, 1696: a pléb-t újraalapították, a dzsámi lőporraktár lett, 1712: a belgrádi pp. mint tp-ot fölszentelte. A minaretet 1715: villámcsapás döntötte le. 1780: az előcsarnokot lebontották, az épületet barokk stílusban átalakították, kórust, a kupola fölé sátortetőt és tornyot építettek. 1789: a törökök kiűzésének 100 évford-jára festette →Dorfmeister István II. József megrendelésére a kupola freskóját. - Org-ját (2/13 m/r, op. 540.) 1906: az →Angster gyár építette. Öregharangja a pécsi egyhm. legrégibb harangja. Felirata szerint a földbe elásva találták meg, 1772: újraöntötték, II. József (ur. 1880-90) ajándékozta a tp-nak. 1841, 1969: ismét újraöntötték. Szombat esténként a hősök emlékére szólal meg. A 64,5 cm átm. kisebb harangot 1775: Martin Feltl Grácban öntötte. - Kegyura 1880: Andrássy Aladár gr. Anyanyelve 1880: m., horvát, ném.; 1910: m.; 1940: m., ném., horvát. - Filiái 2004: Becefa, Botykapeterd, Dencsháza (1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 24 ffit, 6 nőt), Galambospuszta, Hobol, Kárászpuszta, Kispeterd, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Péterpuszta, Szentdénes, Szentegát, Zsibót-Szőlőhegy. - Plébánosai: 1696-tól jezsuiták, 1710-től egyhm-sek: Glavich Sebestyén, 1711: br. Zehentner Károly, 1717: Fischer József Vendel, 1734: Cigani Gábor, 1760: Kollár György, 1774: Lepenyei János, 1779: Keszthelyi György, 1790: Nitray Imre, 1817: Markovics György, 1818: Gótzy Konrád, 1841: Fratricsevics Imre, 1846: Hölbling Ignác, 1881: Fekete Sándor, Márton Mihály, 1889: Fülöp István, 1899: Kopáry Gyula, 1901: Horacsak Endre, Herger József, 1929: Bencze Ernő, 1953: Nagy Ferenc adm., 1956: Matt János, 1964: Patacsi József, 1966: Sümegi Kálmán, 1977: Gulner János, 1986: Mecséri István, 1987: Csoma Dezső. - 4. Páduai Szt Antal ferences konvent és templom. Az 1312 e. alapított konventot 1552: elpusztították a törökök. A konvent és a tp. 1636: készült el. 1688: a ladiszlaiták telepedtek le. 1900: a kapisztránus prov-hoz sorolták. 1950: megszüntették. - A tp. képeit P. Hilarion OFM festette. Org-ját (1/7 m/r) 1897: az →Angster gyár Szentegát kápolnája számára építette (op. 280.), 1901: átépítette (op. 354.), 1976: Stach Mihály ide telepítette. Harangjait 1928: 65 és 52,5 cm átm. Rudle Ignác Pécsett öntötte, Turbékról hozták ~ra. - Lakói 1840: 2895 r.k., 28 g.kel. (a szerbek tp-át a II. vh. után elbontották), 11 ev., 17 ref., 300 izr., 237 egyéb vall., össz. 3488; 1910: 5192 r.k., 3 g.k., 13 g.kel., 26 ev., 405 ref., 1 unit., 512 izr., 1 egyéb vall., össz. 6153; 1940: 5425 r.k., 8 g.k., 7 g.kel., 65 ev., 488 ref., 263 izr., 14 egyéb vall., össz. 6270; 1983: 7600 r.k., össz. 9951; 1997: össz. 12.510; 2003: 8700 r.k., 800 ref., 17 ev., össz. 11510. - Kat. sajtója: 1935-38: Tábortűz.  Bá.B. - Csoma Dezső

1. Molnár Imre: Szigetvár és környéke. Bp., 1983. - Kiss 1984:51. - Haas Mihály: Baranya. Pécs, 1845. (Reprint Pécs, 1985) - Evlia Cselebi török világutazó mo-i utazásai. Ford. Karácson Imre. Bp., 1985. - TKMK 292. - 3. Schem. Qu. 1914:98; 1981:222. - Garas 1955:198. - MKH 1995:823. - Patay 1996. - MKA 2000:262. - Sasvári 2002:84. - 4. Schem. SM. 1851:58. - Schem. Lad. 1865:27. - Schem. Cap. 1948:49.