🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeverin megye
következő 🡲

Szeverin megye (helytelenül: Szörény megye), 1777. szept. 5.-1786.: közigazgatási terület Horvát-Szlavónországban. - Mária Terézia (ur. 1740-80) rendeletére hozták létre, cserében a katonai kormánynak tett ter. engedményekért. A Horváto. kebelébe került ~ magába foglalta a fiumei kerületet Fiume városával s kikötőjével, a szádrévi (buccari) uradalommal, a Karolina úttól jobbra eső ter-et és Károlyvárost. - Elnevezése tört. tévedés volt, mivel az udvari tört-írók nem tudták behatárolni a kk. →Szörény vármegyét. - Első közgyűlését 1777. XI. 10: Mrkopoljban tartotta. Mária Terézia 1778. IV. 10: ter-ét újra szabályozta: Fiume és Szádrév (Buccari) városát, Buccarizát, Portorét a hozzá tartozó ter-tel, Tesratot, Castrenát és Dragát közvetlenül Fiume s a m. tengermellék kormányzójának hatósága alá rendelték. Címerét 1778: Mária Terézia adományozta, első főispánja →Majláth József gr. - II. József (ur. 1780-90) jövedelmét túl kevésnek találva 1786: ~t fölszámolta, Vinodolból és a fiumei ker-ből Litorale Hungaricumot alakított, a Kulpán túli részeket →Zágráb vármegyéhez csatolta. - 1785: a népszámláláskor Boszilyevo és Brod (na Kupi) mezővárosa és 309 faluja 8903 házában 7921 családjában 52.300 fő (ebből 132 pap és 254 nemes) élt, legnagyobb birtokosa gr. Batthyány Tivadar. - R.k. hívei a zengg-modrus-korbáviai püspökséghez, g.k. hívei a →körösi görögkatolikus püspökséghez tartoztak. 88

Fiume 1897. - Révai XVI:821. (s.v. Modrus-Fiume) - Edelényi-Szabó 1928:700. (52. térkép)