Magyar Katolikus Lexikon > S > Szeretetszolgálat Nemzetközi Szövetsége


Szeretetszolgálat Nemzetközi Szövetsége (ang. International Association of Charities, AIC): Páli Szt Vince alapította 1617: egyházközsége keretei között, majd országosan a francia nemesség körében, nők világi emberbaráti mozgalmaként, Jótékony Hölgyek Testvérisége néven. A fr. forr. után változatlan szervezeti szabályokkal alakult újjá. Azóta több néven működött: Jótékony Hölgyek Páli Szt Vince Szövetsége, a Szegénysorsú Betegek Missziója, majd Jótékonyság Páli Szt Vince Nemzetközi Szövetsége. - 1971. évi alapszabálya szerint a ~ nemzetk. kat. jótékonysági szervezetté alakult, föderatív felépítéssel; nemzeti és rész-szövetségei részben még Páli Szt Vince alapításai, v. az ő hagyományait követik; nagyobbrészt, de már nem kizárólag, nőket tömörítő szervezetek. A Sztszék nemzetk. kat. szervezetnek ismeri el. - Célja a hátrányos helyzetűek segítése, a szegénység, az anyagi, fiz., erkölcsi nyomorúság minden fajtája elleni küzdelem társad., faji, vallási, pol. megkülönböztetés nélkül. Erőfeszítéseit egyesíti az Egyházéval és a társad-éval, és elősegíti a szegények érdekében végzett önkéntes szolg-ot, hogy megvalósítsa Páli Szt Vince ideáljait. Szervezi a szociális tevékenység minden formáját: a gondoskodást a betegekről, menekültekről, öregekről, gyermekekről, családokról, nyomorékokról, magányosokról, bebörtönzöttekről, az alkohol és a kábítószer rabságában szenvedőkről, egyedülállókról, hátrányos helyzetűekről. - Titkársága Brüsszelben (Belgium), UNESCO-képviselete Párizsban (Fro.). - Tanácskozási jogú tagja ENSZ-szervezeteknek (ECOSOC, UNESCO) és az Eu. Tanácsnak. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának és a →Szociális Munka Nemzetközi Tanácsának. Kapcsolatot tart az Egészségügyi Világszervezettel. Együttműködik a →Caritas Internationalisszal, az →Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottságával, az →Irgalmas Nővérekkel, az →Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsával, a →Nemzetközi Katolikus UNESCO-Központtal, a →Katolikus Ápolónővérek Nemzetközi Bizottságával, a katolikus →Nemzetközi Fejlesztési és Szolidaritási Kooperációval, a Latinamerikai Püspöki Tanáccsal (→CELAM), több pápai intézménnyel (→Cor Unum Pápai Tanács, →Család Pápai Tanácsa, →Kultúra Pápai Tanácsa, →Laikusok Pápai Tanácsa, →Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa) és a →Katolikus Nőszervezetek Világuniójával. - Tagsága 1994: nemz. szövetségek 36 országban mintegy 200 ezer önkéntessel. - Közleménye az AIC News-Nouvelles-Noticias (évente 3x). N.D.

NCE 1967:3:493. - EUNIA 1985:131. - YIO 1989. I:FF0589; 1993. I:732; 1996. I:764.