🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szenttamás
következő 🡲

Szenttamás, Bácsszenttamás, Thomasberg, v. Bács-Bodrog vm. (Srbobran, Szerbia): plébánia a v. kalocsai főegyhm. óbecsei esp. ker-ében. - 1783: alapították. Tp-át 1815: Szt Kereszt felmagasztalása tiszt-ére sztelték. Org-ját (1/8 m/r) 1902: az →Országh gyár építette. Kegyura 1880: a hitközség. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., délszláv, ném. - 1941. IV. 13: a visszacsatoláskor ~ lakói a padlásokról lövöldöztek a bevonuló honvédekre, akik az ellenállás fölszámolásakor 92 szerbet harc közben agyonlőttek. Hónapok múlva 12 főt szervezkedés gyanúja miatt internáltak, 21 gyanúsítottat elvittek a faluból (1946-os jug. adatok). - A „népfelszabadító” csapatok 1944. X-XII: megtorolták a visszacsatolást, Süge Pál túlélő szerint: „3000 magyart részben megöltek, részben elhurcoltak. Az elfogottakat a partizánok csoportonkint kivitték a régi szerb temetőbe, ott saját sírjaikat kellett megásniok. Amikor készen voltak, a sírjukba állítva lőtték agyon őket. Ezek tömegsírok voltak, s a következő csoportok földelték el a holtakat, majd újabb sírgödröt ástak maguknak. Ezek a kivégzések 4-5 napon át folytak. Éjjelente 2-3 csoporttal végeztek. Egy-egy csoportban 150-200 fő. A sírok hossza 15-20 m, szélessége 7 m lehetett. Ilyen tömegsír 4-5 van. Kisebb sírok is vannak 10-15 holttest számára.” - „Unokatestvéremnek a feleségét, aki 7 hónapos állapotos volt, szintén éjjel hurcolták el, megverték, majd a temetőben a többiekkel együtt agyonlőtték. Az volt a bűne, hogy a férje m. katona és a nyilas párt tagja volt, bár semmilyen tisztséget nem viselt. ... Akinek szerb haragosa volt, azt mind megölték, családostul.” Egy 8 éves kislány észrevétlenül szemtanúja volt a mészárlásnak, elmesélte, mit látott, másnap a partizánok kivégezték. A temetőben 3 helyen ástak tömegsírokat, de voltak tömegsírok a fűrésztelepen is, meg a zárda mellett is. **-88

Cseres 1991:150. - Matuska 1992:258. (Süge Pali vallomása) - Miocs 1998:145.