🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentpéter
következő 🡲

Szentpéter (Pogányszentpéter, Somogy vm.): egykori pálos kolostor. - 1381: a zalavári konvent Sztregencs falu mellett kijelölte a pálosok ~ nevű ktorának ter-ét, amit a Kanizsai család tagjaitól kaptak. I. (Nagy) Lajos kir. 1382: megerősítette az adományt. A Sztregencs patakon ~ falva mellett malmot és egy halastavat is kaptak. 1390-1417: tovább gyarapodtak birtokaik és jövedelmeik, ~en, Nemtiben és Varászlón malmokhoz jutottak. 1420: Kanizsai Istvántól és Lászlótól az egész ~t megkapták, és azt Zsigmond kir. is megerősítette. Mások szőlőt, 3 malmot és pincét adtak a remetéknek ~en. 1433: Kanizsai Lászlótól 600 Ft-ot kaptak tp-uk építésére, és egy gyöngyökkel díszített miseruhát. A 15. sz. közepén további szőlőkkel és malommal gyarapodott a birtokuk. 1501-13: a szomszédos Páldon (2000: Pádpuszta) kaptak birtokrészt a Kanizsaiaktól. 1450: a veszprémi spp. búcsúkiváltságot adott tp-uk Szt Anna és Szt Erzsébet-oltára részére. Utoljára 1524: kaptak adományt a közeli Ikló, Keresztúr és Felsőlak birtokokon. 1548: a törökök fölégették ~t, elnéptelenedett. Tp. fölszerelése 2 ládába rakva többek között 14 kazulát tartalmazott. 1562: az örményesi ktor, 1568: Kanizsa kapitánya rendelkezett birtokaival. Okl-ei fönnmaradtak. A klastrom helye a község szélétől ÉK-re kb. 500 m-re, a Klastrom-dűlőben jól fölismerhető egy szántófölddel körülvett, erdővel sűrűn benőtt dombháton. A téglából emelt épületek alapfalai az illetéktelen turkálások miatt nehezen tisztázhatók. H.F.L.

DAP II:437.