🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentpál
következő 🡲

Szentpál (2006: Somogydöröcske, Tolna vm.): egykori pálos kolostor. - A pálos ktorok 1522 k. készült jegyzéke Sanctus Paulus in Tolna monostornál írja, hogy László fia Gergely és Zenlewoli Beke fia Miklós István testvérnek, aki alatt föltehetően a pálosok generális perjelét kell érteni, egy nemesi telket adtak Zenlewolban, hogy ott előbb fa-, majd kőtp-ot építsenek. Zenlewol helye nem ismert. Vsz. ez volt a pálosok Szt Pálról elnev. monostorának kezdete, amelyről ezután az első, jóval későbbi adat ugyancsak az említett jegyzékben található. 1416: Derecskén (Somogydöröcske) a Füzeg patakon álló malom bevételét minden 2. héten a monostor kapta. 1436: uo. saját malma volt. 1467: Derecskei Istvántól Várong faluban 400 Ft-ért zálogba kaptak 5 jobbágytelket, 1468: 140 Ft-ért megvették tőle és fiától derecskei birtokrészét. 1482: a dömösi prép-tól kaptak birtokot (a prépság volt a vidék főbirtokosa már 1138: is) mintegy kárpótlásul azért a kárért, amelyet egy halastó létesítésével okozott. 1487: Kárán kaptak birtokrészt. A monostor, birtokviszonyaiból következtetve, vsz. Somogydöröcske D-i határában állott. Itt a lakosság ma is egy dombot Kisklószternek nevez, és ott a téglatörmelék nagyobb épületre utal. A kk-ban Tolna vm-hez tartozott. Okl-ei elenyésztek. H.F.L.

DAP II:435. - Törökkoppány és a Koppány völgy. H.n., 1980:39.