🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentmiklósy
következő 🡲

Szentmiklósy Alajos Timót, primóczi, OSB (1749.-1799. nov. 19.): tanár. - 1778. VII. 12: pappá szent., Komáromban tanár, majd gimn. ig. - M: A jó nevelésnek tüköre ... Győr, 1790. (2. kiad. Miaburg-Győr, 1791. Az első kiad. névtelenül!) - A magános életről. Írta Zimmermann, ford. ném-ből. Pozsony és Komárom, 1791. - [A Kathedrai gyűjtemény c. munkát hibásan tulajdonítják neki, mert ezt Szentmiklósi Timót győri ref. pap írta] 88

Szinnyei XIII:766.

Szentmiklósy Lajos, primóczi (1782 k.-Rozsnyó, 1849. jan. 25.): plébános. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1806. XI. 9: pappá szent. 1810: Csoltón, 1811: Deresken, 1813: Putnokon plnos, 1819: Rozsnyón ppi titkár, 1823: irodaig. és rozsnyói adm., 1827: Poloszkán (Gömör vm.) plnos, 1839-42: tb. knk., 1842-49: őrknk. - M: Halotti beszéd néhai hg. Koháry Ferenc tiszt. tartatott halotti pompa alkalmával Jolsván, 1827. Rozsnyó, 1827. - Nagy-pénteki beszéd. Uo., 1832. 88

Szinnyei XIII:766. (tb. knk. év nélkül) - Schem. Ros. 1901:37. - Ki kicsoda Rozsnyón? 1999:347.