🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentmihályköve
következő 🡲

Szentmihályköve, Tótfalud (Alsó-Fehér vm.): egykori pálos monostor. - Gyulafehérvártól Ny-ra 14 km-re egy 660 m magas hegyen állott vára. 1299: Zentmyhalkew az erdélyi kápt. fülesdi (később Fenes) uradalmának része. Már ekkor állott a várhegytől K-re egy kőtp. Talán ez volt annak a pálos monostornak előzménye, amelyet 1384: Goblinus erdélyi pp. a Bold. Szűz tiszt-ére alapított és a kápt. beleegyezésével földdel, jövedelemmel, sőt ingóságokkal is ellátott. 1386: Czudar Imre pp. fölszentelte. A pálosok okl-jegyzéke Erdélynek nevezte, ~ néven abban egyszer sem szerepel; uo. olvasható, hogy Goblinus elődje, Demeter pp. a Gyulafehérvár közelében állott, elhagyott Szt Erzsébet monostornak már 1376: adott egy szőlőt Borbándon. 1388: Szt Anna és Szt Erzsébet, 1395: Szt Erzsébet klastromát említik. Lehetséges, hogy egyazon monostorról van szó, de a kérdés nem dönthető el, mivel az okl-ek elpusztultak. 1386, 1395: Szászsebestől D-re, Péterfalván a Sebes folyón malmot, Sárdon szőlőt kaptak a remeték. 1519-ig számos adomány és vétel útján gyarapodott birtokuk. 1415: tp-ában Mindenszentek tiszt-ére alapítottak egy oltárt. 1531: János kir. Tordáról évi 100 Ft értékű sót rendelt részükre. 1556: az erdélyi ogy. a többi ktorral együtt föloszlatta. 1580: Báthori Kristóf erdélyi vajda ~ néhány birtokát visszaadta a r-nek. Tótfaludnál az Opoly völgyéből D-re, a várhegy felé emelkedő völgy torkolatában állott. 2000: már alapjai sem ismertek. H.F.L.

Kiss 1987:183. - Vártúrák III:579. - DAP I:177; II:433. - Györffy II:157.