🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentmihályi Szabó
következő 🡲

Szentmihályi Szabó Péter (Bp., 1945. jan. 8.-): tanár, író. - A gimn-ot Pannonhalmán kezdte. 1961: az ország összes középisk-jából kizárták, mert társaival együtt ünnepélyesen megemlékeztek az 56-os forr. áldozatairól. 1963: az amnesztia után a dolgozók gimn-ában érettségizhetett. Közben volt díszműkovács, gépkocsivezető, fordító, adminisztrátor. Radnóti Miklósról írt dolgozatával fölvételt nyert az ELTE Bölcstud. Karának m-ang. szakára, 1969: tanári okl-et szerzett. - 1966: házasságot kötött Kundl Edittel, egyetemi csoporttársával, 1969: Edit lányuk, 1979: Péter fiuk született. - 1969: az újpesti Könyves Kálmán Gimn. tanára, 1971: az ELTE Angol Tanszékén tanársegéd. Dolgozott a Gondolat, a Szépirodalmi, a Móra Kv-kiadónál, szerk. a Galaktika c. sci-fi folyóiratot. - Az MTA ösztöndíjasaként 1974: Londonban fél évig a 18. sz. ang. irod. tört-ét kutatta. 1975-79: aspiráns. 1983-84: amerikai ACLS-ösztöndíjjal a Los Angeles-i Egy. vendégtanára. 1992: a Szépirod. Kv-kiadó megszűnése után a Külügymin-ba került, itt kezdte szerkeszteni a The Hungarian Observer c. ang. nyelvű havi magazint, majd a Külügymin, Sajtófőoszt-ának vez-je lett. 1994-: a PPKE tanára. - 1999: megözvegyült, 2002: feleségül vette Veszely Ilonát. - A 2002-es ogy. választásokon a MIÉP képviselőjelöltjeként indult. Tagja volt a M. Rádió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének. A KDNP eln. tanácsadója, a M. Nemzet internetes kiadása ang. híreinek szerk., a M. Demokrata munk. volt. 2008: a Nemzetőr és a Keresztény Élet állandó szerzője, a Szépirod. Kv-kiadó Kft. üv. ig-ja, a M. Hírlap publicistája és az Echo TV műsorvez-je; a 2006: alakult összeurópai  Ker. Európa Párt eln-e. - 1983: József Attila-díjat kapott, a rendszerváltozás (1990) óta Petőfi Sándor Sajtószabadság-, Kölcsey- és Hűség-díjas. - M: A Robinson írója: Daniel Defoe élete. Bp., 1971.  (Nagy emberek élete) - Ének a civilizált emberről. Bp., 1972. - Lebírhatatlan. Bp., 1975. - Az ész álma. Bp., 1977. - A sebezhetetlen: tudományos-fantasztikus elbeszélések. (az életrajzot és tanulmányt Kuczka Péter írta). Bp., 1978. (Kozmosz fantasztikus kv-ek)  - William Butler Yeats világa. Bp., 1978.  (Írók világa) - Apát keresek. Bp., 1980. (Kozmosz kv-ek)  - Avarok gyűrűje. Tört. reg. a honfoglalás korából. Bratislava-Bp., 1980. (2. kiad. 1982.) - Mókusbál. Gyermekversek. Bp., 1980. - A Nagy Számítógép. Bp., 1980. - Gellért. Tört. reg. Bp., 1982. (2. kiad. 1983) - A látó és a vak. Tört. reg. II. Béla korából. Bp., 1983. (Bratislava-Bp., 1983) - A tökéletes változat. Tud-fantasztikus reg. Bp., 1983. (Kozmosz fantasztikus kv-ek) - Megmondtam előre. Bp.,  1984. - Aranykereszt, acélkard. Avarok gyűrűje. Gellért. A látó és a vak. Tört. reg-ek. Bp.,  1985. - A Fekete Pompász. Verses képeskv. Bp., 1985. - Édua és Kun László. Tört. reg. Bp., 1986. - Gellért. Lengy-re ford. Ewa Miszewska-Michalewicz. Warszawa, 1987. - Minden eladó. Bp.,  1987. - Haláltánc. Tört. reg. Bp., 1988. - 101 mini sci-fi. Bp. 1988. (A Füles mellényzsebkönyvtára) - 101 rettenetes történet. Minihorror-gyűjtemény. Bp., 1989. (Uaz) - Anti-regény: Vigyázz magadra te ütődött! Bp., 1989. - A falak düledeznek. Vál. pol. versek 1969-1989. Bp., 1989. - Lezení avaro. Cseh nyelvre ford. Ema Rozgonyiová. Praha, 1989. - Ugye? Bp.,  1989. - Űrkrimi. Fantasztikus novella-füzér Milton Mayhemről, a világegyetem legjobb rendőréről. Tud-fantasztikus reg. Bp., 1989. - Gellért. Bekehrer der Ungarn. Historischer Roman, aus dem Ungarischen von Heinrich Weissling. Berlin, 1990. - Tíz kicsi mackó. Verses képeskv. Bp., 1991. - Világok virága. Bp., Mágus, 1993. - Nostradamus Hungaricus avagy Nostradamus jóslatai Mo-ról. Bp., 1996. - Pol. ábécé. Bp., 1996. - Térdre, magyar! Bp.,  1996. - A gyöngék ereje. Jegyzetlapok. Bp., 1997. - Egy menekült pandzs viszontagságai Budapesten. Bp., 1999. (M. Fórum kv-ek) - Nostradamus Hungaricus - A magyar Nostradamus. Bp., 2000. - Péter bácsi meséi. Bp., 2000. - Térdre magyar! Száz pol. vers. Bp.,  2001. - Az erősek gyöngesége. Jegyzetlapok. Bp., 2003. - Kizökkent idő. Pol. cikkek. Bp., 2004. - Isten malmai. Publicisztikák a Nemzetőrből. Bp., 2005. - Felőlünk az idő szól majd. Vál. versek és írások. Bp-Újpest, 2005. - Száz kicsi lépés. Pol. versek, vidám jelenetek. Bp., 2006. - Fenékig tejfel. Pol. versek, vidám jelenetek. Bp., 2006. - Ha én fiatal volnék. Publicisztikák a Karpatia c. folyóiratból. Bp., 2007. - Kapisztrán és Hunyadi. Tört. reg. Bp., 2007. - Lázadók. Tört. regény Dózsa Györgyről. Bp., 2008. - Polgári pol. lex. Bp., 2008. s.k.