🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentmártonyi
következő 🡲

Szentmártonyi Ignác, SJ (Kotári, Zágráb vm., 1718. okt. 28.-Balica, 1793. ápr. 15.): pap, csillagász. - 1735. X. 27: lépett a r-be; a bölcs-et Grácban, a teol-t Bécsben végezte, Grácban a mennyiségtant tanította. V. (Nagylelkű) Braganza János port. kir. (ur. 1706-50) mint kir. csillagászt és tanácsost 1749: Brazíliába küldte, hogy Spo. és Port. között a gyarmatok vitatott határait fölmérje. Annak a Rebello Guerreira Camacho kapitány vezette port. földmérő csoportnak csillagásza, mely Brazíliának Peruval és Bolíviával határos vidékeit akarta térképezni. Ez a vidék, különösen a Mato Grosso-felföld, D-Amerika elzárt, az utazók számára legveszélyesebb ter-e volt. A titkos küldetésben a résztvevők útinaplót nem vezethettek, levelezésüket ellenőrizték. Egyes forrásokból következtetve az Amazonason és a Madeirán a forrásvidék felé hajózva társaival eljutott a mai Rondonia vidékére, átkelt a Jauru folyóhoz, járt az Araguaia és Tocantins forrásvidékén, végighajóztak ez utóbbi két nagy folyón. Később, K felé Maranhãótól Paraíba vidékéig térképeztek. Szabó László szerint a 10 é. kutatás alatt kb. 30-35.000 km utat tehettek meg az Amazonason és mellékfolyóin. Munkásságának eredményei a gyarmati levéltárakban föltáratlanok. Port-ban →Pombal őrgr. föloszlatta a JT-ot, 1758: elrendelte a jezsuiták letartóztatását a gyarmatokon is. ~ot 1760: elfogták, visszahozták Eu-ba, a Lisszabon melletti São Julião várbörtönbe hurcolták. - Pombal bukásakor, I. (Braganza) Mária Franciska (ur. 1777-1816) trónraléptekor, 18 é. raboskodás után a többi fogollyal együtt szabadult. Bécsbe utazott, Csáktornyán unokaöccsénél élt, nyugdíját a szegényeknek adta. Haláláig Balicán (Zala vm.) s-lelkész. - M: Klage eines Seelenhirten beym Tode Josephs Gallyuff, Bischofs von Agram. Agram, 1786. 88

Szinnyei XIII:763. - Bangha Béla: M. jezsuiták Pombal börtöneiben. Bp., 1937. - M. Kultúra 1939:5/6. sz. (Ács Tivadar: ~, a brazíliai m. csillagász) - Ács Tivadar: Akik elvándoroltak. Bp., 1940. - Ethnographia 1952:3/4. sz. (Boglár Lajos: 18. sz. utazók D-Amerikában) - Szabó László: M. múlt D-Amerikában. Bp., 1982. - Balázs Dénes: Adalékok a D-amerikai m. utazók munkásságához. II. Uo., 1991. - MUL 1993:366.