🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentkláray
következő 🡲

Szentkláray Jenő (Aracs, Torontál vm., 1843. jan. 22.-Temesvár, 1925. okt. 12.): kanonok, történész. - A gimn-ot Nagybecskereken, Szegeden és Temesvárt végezte, uo. 1860: kezdte a teol-t, s a germanizálás ellensúlyozására megalapította a M. Egyházirod. Gyakorló Isk-t. 1866. VII. 20: pappá szent. Stájerlakon kp., 1867: Nagykikindán a ném. el. isk. ig-ja s a reálisk. m. tanára. 1868: Temesvár-Gyárvárosban kp., 1869: Temesvárt a kir. főgimn. lat-fil. tanára. 1873: Törökbecsén plnos, 1875: fil. dr. 1883: a bpi egy-en Mo. legújabb történetének mtanára. 1893. IX. 13: csanádi knk. és nagyprép. 1895: ugrai c. apát. - Szegedi piar. tanárai hatására már 6. o-os gimnazista korában Reményvirágok névvel irod. társulatot alapított. Temesvári tanárként D-Mo. tört-ével és régiségeivel foglalkozó tud. társ-ot hozott létre. 1882. VI. 1: a MTA l., 1885: a belgrádi szerb tudóstárs. tb. tagja. - A SZIT irod. o-a, a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. ig. választmánya, 1915: a SZIA II. o-a alapító tagja volt. - Levelek egy kétkedőhöz. Írta J. Balmes. Ford. Szeged, 1865. - Cicero beszéde Manilius törv-javaslata mellett. Jegyz. Temesvár, 1870. - Észrevételek Temesvár physiognomiájának magyarosításához történeti és régészeti alapon. Uo., 1872. - Emlékkv. Uo., 1873. - A tér és idő philosophiája. Bp., 1875. - Torontáli őstelepek a Tisza mentén. Temesvár, 1877. - Nagybecskerek utcáinak és tereinek magyarosítása. Nagybecskerek, 1879. - 100 év D-Mo. újabb történetéből. 1. köt. Temesvár, 1882. - Gr. Niczky Kristóf életr-a. Pozsony, 1885. - A dunai hajóhadak tört. Bp., 1886. - Csanádegyhm. zarándoklat Rómába. Temesvár, 1893. - A csanádegyhm. pléb-k tört. 1. köt. A csanádi egyhm. tört. Uo., 1898. - Krassó vm. őshajdana. Bp., 1900. - Szt Gellért dicsősége. Temesvár, 1900. - Bethlenfalvi Balássy Ferenc emlékezete. Uo., 1904. - Brodszky Károly festőművész élete. Uo., 1907. - A szerb monostoregyházak tört. emlékei D-Mo-on. Bp., 1908. - Mercy Claudius Florimund kormányzata a temesi bánságban. Uo., 1909. - Temesvár sz. kir. város tört. a vár keletkezésétől 1850-ig. Bp., 1912. - Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Uo., 1914. - Újabb részletek a D-mo-i hódoltság tört-éből. Uo., 1917. - Szerk. a Történelmi Adattárt 1871-73: Temesváron, 1873-74: Bpen Ortvay Tivadarral. 1879. VI. 24-1980. VI. 21: a Torontál c. hetilapot Nagybecskereken, 1907: a Szépműtani Közleményeket Szabolcska Mihállyal. - Betűjegye: sz-y. 88

Figyelő 1885:134. (Kálmány Lajos: ~) - Torontáli Közl. 1893. X. 15. (Csurcsics Iván: ~) - M. Sion 1889:781. - Szinnyei XIII:759. (*Törökbecse, jan. 21.) - Pallas XV:597. (*jan. 23.); XVIII:636. - Schem. Csan. 1902:254; 1910:231; 1913:346; 1916:291. - Directorium Romano-Csanadiense... 1925:45. (9.) - Révai XVII:522. (*Törökbecse, jan. 23.) - Gulyás 1956:634. - MIL III:207. (*Törökbecse, jún. 21; †Szeged) - MÉL II:757. (*Törökbecse, jan. 21.) - MTA tagjai 1975:265. (*Törökbecse, jan. 21.) - Gulyás/Viczián XXI. - METEM Vázlatok 1991:259. (Lotz Antal: Történetíró papok Csanád egyhm-ben)