🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentiváni
következő 🡲

Szentiváni Mihály, szentiváni (Nyáradgálfalva, Maros szék, 1813. máj. 30.-Kolozsvár, 1842. dec. 10.): ügyvéd. - Kolozsvárott tanult, 1833: az erdélyi kir. táblánál ügyvédi okl-et szerzett. 1834: részt vett az erdélyi ogy-eken, s az ott elhangzottakról tudósításokat szerk. Emiatt üldözték, egy időre visszavonult a közélettől, és az irod-nak szentelte idejét. Erdélyben utazgatott, útirajzokat írt. Az 1830-as évek 2. felében újra visszatért a közéletbe, részt vett a vm. vitákban. 1841-42: az erdélyi ogy. követválasztásokon a szabadelvű ellenzék egyik vezéralakja volt, de a képviselőválasztásokon megbukott. - M: ~ munkái. 1. köt. (kiad. Kemény Zsigmond-Kriza János) Kolozsvár, 1843. - 1841-42: a Remény szerk-je. - Álneve: Csillador (Remény, 1839); Drant (Erdélyi Híradó, 1842); Sz.M. (Remény); Vándor (Nemz. Társalkodó); Vidor (Remény). 88

Szinnyei XIII:746. - Gulyás 1956:634. (s.v. Szent-Iváni) - MIL III:203. - Antal Árpád: ~. Bukarest, 1958.