🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentháromság rózsafüzére
következő 🡲

Szentháromság rózsafüzére, angyali olvasó (lat. Rosarium Sanctissimae Trinitatis): →rózsafüzér-változat a Szentháromságba vetett hit erősítésére és megvallására. - A →Szentháromság Társulat napi imádsága. XIII. Kelemen (ur. 1758-69) és VII. Pius p. (ur. 1800-23) búcsúkat kötött a ~hoz. - Mo-on Padányi →Bíró Márton kezdeményezte élő. Népies nevei: Szentháromság olvasója, Szentháromság koronája, angyali olvasó, szentes. Az angyali olvasó arra utal, hogy a ~t az angyali karokhoz hasonlóan, két karban, váltakozva imádkozzák; a szentes pedig a többször előforduló invokáció nyomán keletkezett. - A ~t körmeneteken, →Szentháromság vasárnapján és búcsúin imádkozták. Sándorfalván asszonynépe Szentháromság vasárnapján a hajnali harangszóra a ~t imádkozva, rózsaszirmokat szórva, kerülte meg a tp-ot. A szokás a 20. sz. derekán enyészett el. Tápén →Jézus keresésekor is imádkozták. - A ~ 3 tizedből és felelgető röpimákból áll. Szövege →Jáky Ferencnél: Keresztvetés után Bevezetés: Dicsőség (az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen), Hiszekegy; Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel - Dicsérjük és magasztaljuk őtet örökké. Áldott vagy, Uram, az égnek erősségében. Dicséretes és dicsőséges és fölmagasztaltatott örökké. - Dicsőség - Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel - Dicsérjük és magasztaljuk őtet örökké. /A tizedek előtt: Miatyánk - Áldjuk az Atyát.. - Dicsérjük és.. - Áldott vagy, Uram..., - Dicséretes és dicsőséges - Dicsőség. - Kis szemekre (10x az Üdvözlégy helyett) a szentmise Sanctusának változata: Szent, Szent, Szent a Seregek Ura Istene, teljes az ég és a föld az ő dicsőségével. Áldás, fényesség és hálaadás, bölcsesség, erő és tisztelet a mi Istenünknek mindörökkön örökké. Amen. - Áldjuk az Atyát.. - Dicsérjük és.. - Áldott vagy, Uram..., - Dicséretes és dicsőséges - Dicsőség / Befejezés: Miatyánk - Áldjuk az Atyát.. - Dicsérjük és.. - Áldott vagy, Uram..., - Dicséretes és dicsőséges - Dicsőség. - Záró imádság: Üdvözlégy Mária, Atyaistennek leánya, Üdvözlégy Mária, Fiú Istennek szent Anyja, Üdvözlégy Mária, Szentlélek Istennek jegyese, Üdvözlégy Mária, a Szentháromság egy Istennek temploma. Amen. - Üdvözlégy (hagyományos) - Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áldott legyen a teljes és megoszolhatatlan Szentháromság mindörökkön örökké. Amen. **

Jáky Ferenc: Szent rózsafüzérek könyve. Bp., 1915:13.