Magyar Katolikus Lexikon > S > Szentgyörgyi


Szentgyörgyi András, Szt István királyról nev., Piar (Bp., 1920. jan. 16.-Bp., 1971. ápr. 20.): gimnáziumi tanár. - A bpi piar. gimn-ban éretts. 1938. VIII. 27: lépett a r-be. 1940-45: a Pázmány Péter Tudegy-en teol. hallg., tört. és műv-tört. előadásokat is hallg. 1943. IX. 12: ünn fog-at tett, 1944. X. 15: pappá szt. 1946: Debrecenben gimn. hittanár s a diákotthon elöljárója, 1949: hittanár, 1952: Kecskeméten kpnaig. s a diákotthon elöljárója, 1954: házgondnok, a diákotthon elöljárója és hittanár, 1957: hittanár. 1959. I: Bpen hittanár. III. 10-1960. X. 24: Bagamérre deportálták. 1961: Bpen hittanár s a KPI Pálos Könyvtárában kvtáros. 1963: a Kalazantinum tört. tanára. 88

Schem. Piar. 1943/44:65. - Szolg. 1972. 13:96. - Havasy 1990:426. (börtönben 1959, deportálva) - Koltai 1998:368.

Szentgyörgyi Ferenc (Szentgyörgy, Csík szék, 1613.-Temesvár, 1662. okt. 18.): kinevezett püspök. - Csíksomlyón tanult, a teol-t Nagyszombatban s a Pázmáneumban végezte, ahol fil-ból és teol-ból drált. Bécsben 1642. IV. 19: pappá szt. Nagyszombatban szegyh. hitszónok, 1643. XII. 5: esztergomi knk., 1647: Szentbenedeken a főkápt. jószágfelügy-je, 1648. II. 13: bélai apát, VIII. 2: barsi, 1650. II. 6: nógrádi, 1651. VIII. 31: gömöri főesp., 1652. II. 16: szentgyörgymezei prép., 1655: a pozsonyi ogy-en a kat-ok egyik vezérszónokaként megakadályozta a JT kiűzését Mo-ról. 1656. II. 3-1560. VIII. 16: erdélyi pp. és kir. tan. Bár a bécsi nuncius a kánoni vizsgálatát elvégezte, a Sztszék nem erősítette meg. 1658. VII. 28: esztergomi nagyprép., 1660. VIII. 16: váci pp. és pozsonyi nagyprép. Rómából egyik ppségére sem kapott megerősítést. I. Lipót 1662. II: Erdélybe küldte, VI: Kolozsvárt elfogták, átadták Ali pasának; börtönben halt meg. - Utóda 1660. VIII. 16: Erdélyben, 1663. I. 13: Vácott Szegedy Ferenc. 88

Schem. Trans. 1838:XXXI. (53.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. (1659-60: erdélyi pp.), 74. (1660-62: váci pp.) - Gams 1873:382. (1659-60: erdélyi pp.), 384. (1660. VIII. 16-1662: váci pp.) - Fraknói 1895:384. - Kollányi 1900:257. (téves évszám) - Temesváry 1913:43. - Chobot 1917:581. - A Hírnök 1923. (Temesváry János: ~ végrendelete)

Szentgyörgyi István (Bégaszentgyörgy, Torontál vm., 1881 jún. 20.-Bp., 1938. szept. 28.): szobrász. - A szegedi fa- és fémipari isk. elvégzése után Zürichben (Svájc) kőszobrász, majd a bpi Iparműv. Főisk-n szobrászatot tanult, kisebb plakettjeivel és portréival 1905-: a Műcsarnok kiállításain szerepelt. 1905-10: Brüsszelben Ch. van der Stappen mellett képezte tovább magát, 1907: a brüsszeli akad. 2 első díját nyerte műveivel. Ott készítette 1908: a Panaszt (Rökk Szilárd-díjat nyert, Szépműv. Múz.). 1924-38: a Képzőműv. Főisk. mintázás tanára. 1919: a kis áll. aranyérmet, 1922: a szfőv. díját nyerte el. - Alkotásai: a nagyváradi Tisza Kálmán-szobor (1912), a törökkanizsai Tallián-szobor (1914), a „Dél” szobra (Bp., Szabadság tér, 1945: eltávolították), XI. Ince p. emlékbtálája, a szegedi Pantheonban lévő Relief-je, a szegedi egy. épületében Klebelsberg Kunó emléktáblája, nagyatádi Szabó István bpi szobra (1945: eltávolították), Hősi emlékmű (Soroksár, 1926), kiskőrösi Petőfi-szobor (1926), Kacsás kút (a Főv. Polgármesteri Hiv. udvarán, 1927), a kiskunhalasi Szilády-szobor (1927), az Igazság kútja (1928: a Főv. Kvtár épülete előtt), a főv. 32. háziezred hősi emlékműve (VIII. Harminckettesek tere, 1933), a kiskunhalasi, mezőtúri, szolnoki hősi emlékmű, a makói Návay-emlék (1945: eltávolították), stb. Klasszicizáló aktjai Bigéző fiú (a Szinnyei Társ. és a szfőv. díját kapta), Kígyóbűvölő, Va t'en. 88

M. társad. lex. 1930:540. - Karczag 1936:881. - M. Műv. 1937:297. (Kampis Antal: ~ újabb művei), 1938:351. (Farkas Zoltán: ~) (Jeszenszky István: Beszéd ~ ravatalánál) - Művészet 1938:136. (Erdélyi Árpád: ~) - Képzőműv. Főisk. évkv-e 1937/38-1938/39:40. (Molnár Ernő: ~) - Ker. m. közél. alm. 1940. II:1004. (*Békaszentgyörgy!) (élőként!) - Műv. lex. 1966. IV:431. - Száz éves a Képzőműv. Főisk. 1871-1971. Bp., 1971:296.

Szentgyörgyi Jordán Károly (Nagykároly, Szatmár vm., 1849. nov. 4.-Szaniszló, 1927. jún. 14.): tanár, egyházi író. - A gimn-ot Nagykárolyban, Nagyváradon és Szatmárnémetiben, a teol-t uo. végezte. Nagyváradon 1872: szent. pappá. 1873. I: Csanáloson, XI: Nagybányán, 1874: Máramarosszigeten kp. 1877: Szaniszló plnosa. Bpen kánonjogi dr. 1899: c. apori apát, 1913: szatmári knk. 1914. I. 15-1917: a szem. rektora, 1915: egyhm. főtanfelügyelő is. - M: Az egyh. történelme. Nagykároly, 1886. (6. kiad. Szatmárnémeti, 1995) - Márciusi ibolyák. Imák és elmélkedések Szt József tiszt-ére. Szatmár, 1893. (6. kiad. 1927) - Karolina Auguszta anyacsászárné életrajza. Ném-ből ford. Szatmárnémeti, 1898. - Nagyhét. Uo., 1903. - B. Mária Crescentia életrajza. Ford. Szatmárnémeti, [1905?] - Népoktatásunk az isk-n kívül. Bp., 1908. - Elnöki beszédeim. Az Orsz. Tanügyi Tanács elnökeként elmondott beszédei. Bp., 1911. B.L.B.

Szentgyörgyi Vincze Benedek   →Mihályfia Benedek