🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentgyörgyi Piarista Gimnázium
következő 🡲

Szentgyörgyi Piarista Gimnázium, 1687.-1919. máj. 10.: Fenntartója a piar. r. 1856 u. hozzájárult a Tanulm. Alap és a város is. 1685: Szelepcsényi György érs. alapította. Kisgimn-ként nyílt meg. 1700: fölépült isk-jába költözött. 1850: megszüntették. 1856: alreálisk., 1862: algimn. a piar-k vezetése alatt. Tanulólétszám: 1887: 70 (7), 1899: 100 (6 piar., 3 világi tanár), 1909: 94. 1911-15: 8 o-os gimn-má fejlesztették. A VKM 1917. VII. 2: megszüntette a 4 felső o-t, melyet az 1910/11. tanévtől fokozatosan nyitottak meg. - 308.630/1918. XII. 3: távirati rendelettel bevezették a szl. nyelvű vallásokt-t, s e nyelvnek r. tárgyként való tanítását. A bevonult csehszl. csapatok 1919. I: csak a m. tört. tanítását tiltották meg. A tanítás m. és szl. nyelven folyamatosan 1919. V. 10-ig tartott. A ~ot többé nem nyitották meg, fizikai szertárát 1926: átszállíthatták a bpi és tatai gimn. szertárának kiegészítésére. M.I.

Acsay 1887. - Wutz 1887:117. (alapítva 1685) - Füredi János: A szentgyörgyi kegyes tanítór. ház és gimn. tört. Pozsony, 1896. - Prónai 1899. - Vajda 1900:177. (s.v. Pozsonyszentgyörgy) - Kalmár 1910:176. (alapítva 1685; s.v. Pozsonyszentgyörgy) - Szabó Mihály: A szentgyörgyi piar. koll. tört. Szeged, 1910. - Pallmann 1914. - Gerencsér 1943. - M. piar. rtart. tört. 1943:280. (s.v. Pozsonyszentgyörgy) - Balanyi 1943:36, 294.